Søg
 

Afdelingens profil

Læs om opbygningen af vores afdeling og kvalitet, målsætning og værdigrundlag.

Afsnit, ambulatorier og sengepladser


Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus består af 7 sengeafsnit. Alle afsnit har desuden tilknyttet egen ambulatoriefunktion.

Udover sengeafsnittene har vi også et hæmodialyseafsnit i Holbæk der har dag-, aften- og weekendfunktion samt selvbetjente dialysepladser. Desuden har vi hæmodialysestationer på Slagelse Sygehus med dag- og aftenfunktion.

Modtagelse


Vores patienter indlægges så vidt muligt på det specialiserede afsnit, der modsvarer patientens sygdom.

Patienter med akut sygdom kommer først til Holbæk Sygehus' Akutafdeling, hvorfra de kan visiteres til Medicinsk Afdeling.

Behandling


Indenfor det første døgn bliver alle indlagte patienter tilset af en speciallæge.

Lægen laver ved det første møde med patienten en plan for diagnostik og behandling. Plejepersonalet laver desuden en plan for plejen ud fra de retningslinjer, der er i de enkelte afsnit.

Senest dagen efter indlæggelse får alle patienter også en sundhedsfaglig kontaktperson med særligt ansvar for patientens forløb.

Kvalitet


Medicinsk Afdeling har fokus på kvalitetsarbejdet. Vi har opbygget en kvalitetsenhed, som initierer afdelingens mange kvalitetsopgaver.

Afdelingen bidrager til en række kliniske kvalitetsdatabaser.

Målsætning


Afdelingens målsætning er at give den enkelte patient et optimalt forløb.

Vi vil yde diagnostik, behandling og pleje af høj kvalitet, og en effektiv ledelsesfunktion på alle niveauer er en forudsætning for optimale patientforløb.

Værdigrundlag


På Medicinsk Afdeling arbejder vi ud fra værdierne:

  • Professionalisme
  • Tillid og
  • Engagement
​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.01.12
Opdateret
28.04.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hmap
 

 Kontakt

 
Medicinsk Afdeling
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Tlf. 59 48 45 00