Søg
 

Selve fødslen

Læs om dine muligheder for fødslen. Du kan finde informationer om ambulant fødsel, fødsel i vand, igangsættelse, kejsersnit og bevægelse.

Planlægning af fødslen

Tanker før fødslen

At vente barn sætter mange tanker i gang, og vi ved, at kommende forældre tænker meget på, hvordan fødslen foregår og forløber. Derfor opfordrer vi til, at I taler med hinanden og os om jeres tanker og forestillinger i løbet af graviditeten.

I vores undersøgelser, behandling og observation af dig og barnet, har vi fokus på tryghed og et forløb, der er tilpasset jer. Det er vigtigt, at I er en aktiv del af forløbet.

Vi ved, at deltagelse i fødselsforberedelse er med til at forbedre fødselsoplevelsen. Det er derfor en god ide, at du både du og din partner deltager.


Planlægning​

Sammen med dig og din partner planlægger vi fødslen. Vi laver løbende en vurdering sammen med jer, hvor vi afstemmer forventinger og tanker for fødslen. Det er vigtigt, at du fortæller os, hvad der er vigtigt for dig i fødslens forløb og fremgang.

I vurderingen tager vi højde for:

 • jeres tanker og ønsker til fødslen

 • jeres erfaringer fra eventuelle tidligere fødsler

 • vores anbefalinger til fødslen.

For at skabe de bedste muligheder for at du får en god fødselsoplevelse, tilstræber vi:

 • at der skal være en jordemoder til stede hele tiden, når fødslen er i gang.

 • hjælp til optimal smertehåndtering.

 • at du inddrages i beslutninger vedrørende fødslen under hele forløbet.


Hvem skal deltage i fødslen?

Det er vigtigt, at du inden fødslen gør dig nogle overvejelser omkring, hvem der skal deltage i fødslen. Fødslen kan være hård og udmattende, og det er derfor vigtigt, at du omgiver dig af fødselshjælpere, der støtter dig og fremmer fødslen.

Det er vigtigt, at du særligt udvælger dine fødselshjælpere, så du er omgivet af god energi og personer, der støtter dig, også når det bliver hårdt.

Dine muligheder for fødslen

Bevægelse og fødestillinger

Du kan selv være med til at fremme dit fødselsforløb ved at være aktiv under din fødsel. Du kan eksempelvis veksle mellem at gå rundt, stå op og ligge ned i forskellige stillinger.

Vi kan tilbyde en teknik, der kaldes rebozo (Mexicansk: sjal). Det er en slags massage med et tørklæde, der blandt andet spændinger i din krop og virker dermed afslappende. Teknikken foregår ved, at du får et stort tørklæde om bækkenet, og vi ved at rotation letter spændinger.

Du har også mulighed for at bruge sækkestol, fødeskammel, store gymnastikbolde, ribbe m.m. som hjælp til bevægelse og/eller afspænding under veerne. Når barnet fødes, vil din jordemoder vejlede dig i valg af fødestilling. Du kan eksempelvis ligge på siden, stå op, stå på alle fire eller være halvtsiddende i fødesengen, når du føder dit barn.​


Fødsel i vand​

Hvis din graviditet og fødsel forløber uden komplikationer, kan du vælge at føde i vand. For at føde i vand skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Graviditeten er forløbet uden komplikationer, der kan have betydning for fødslen.

 • Fødslen går i gang af sig selv til tiden, det vil sige 37+0 – 41+6.

 • Du venter ét barn, som ligger i hovedstilling, og barnets hoved står fast i bækkenet.

 • Både du og barnet er raske. Det vil sige ingen feber, hudinfektion eller lignende.

 • Fostervandet er klart.

 • Fødslen forløber uden komplikationer, det vil sige, at der er normal fremgang, og ikke behov for CTG (fosterovervågning) eller ve-stimulerende drop.

 • Du har ikke behov for medicinsk smertelindring som eksempelvis epiduralblokade.

 • Du er mobil og selv i stand til at komme op af fødekarret, hvis påkrævet.

Du skal være opmærksom på, at du kort tid efter fødslen skal op af karret. Du vil naturligvis få hjælp af din jordemoder og din partner/fødselshjælper, men du skal selv være i stand til at gå over til sengen.

Det er også muligt at anvende brusebad/badekar med varmt vand som smertelindring undervejs i fødslen. Hvis du på forhånd har ønske om at føde i vand, så er det en god ide at fortælle det til din jordemoder, når du er i fødsel.


Fødsel ved kejsersnit

Hvis du har en særlig kompliceret graviditet eller tidligere har haft komplikationer i forbindelse med fødsel, vil du måske blive anbefalet et planlagt kejsersnit.

Har du af personlige grunde (og uden lægelig begrundelse) et ønske om at føde ved kejsersnit, vil du blive indkaldt til en samtale med en fødselslæge og/eller en jordemoder. I vil oftest have mere end en samtale. Til samtalerne drøfter i fordele og ulemper ved kejsersnit. Vi anbefaler normal (vaginal) fødsel med en god plan for smertelindring og jordemoderfaglig omsorg.

De fleste kejsersnit foregår i dag i lokalbedøvelse (rygmarvsbedøvelse). Det vil sige, at du er vågen under indgrebet.

Læs mere om fødsel ved kejsersnit. 


Igangsættelse

Igangsættelse er en lægelig beslutning. Du kan blive i gangsat, hvis fødslen ikke går i gang af sig selv inden for normal tid (op til 42 uger), eller hvis graviditeten er kompliceret i sådan en grad, at det er truende for dig og barnet, eksempelvis ved svangerskabsforgiftning.

Igangsættelse foregår altid på sygehuset, så hvis du har valgt at føde hjemme eller på fødeklinik, vil du blive henvist til fødegangen.

Læs mere i pjecen om igangsættelse


Alternative fødesteder

Der er også muligt at føde på et af Region Sjællands øvrige fødesteder i henholdsvis Nykøbing F., Næstved eller Roskilde. Du og din partner har også mulighed for at benytte jer af hjemmefø​dselsordningen.

Private fødeklinikker er et supplement til den eksisterende hjemmefødselsordning​.
 

Flere informationer

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
15.03.17
Opdateret
25.08.20
 

 Kontakt os

 
Fødeafsnit 05-3
Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60, 1. sal
4300 Holbæk
Tlf. 59 48 42 93
Hele døgnet og ved AKUT henvendelse