Søg
 

Centerets tilbud

Behandlingen i centeret afhænger af din situation, og hvor lang tid der er gået, siden overgrebet fandt sted. Læs, hvilke tilbud vi har hos Center for voldtægtsofre. Du kan også læse, hvordan du sikrer spor efter et overgreb.

Adresse<br />
Adresse
Center for voldtægtsofre
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Ring til os<br />
Ring til os
Tlf. 58 55 30 60
Telefontid døgnet rundt

Behandling, støtte og omsorg

Vi behandler mennesker, uanset køn og seksuel orientering, der har været udsat for voldtægt, voldtægtsforsøg eller andre former for seksuelle overgreb.


Dit forløb

Du kan få hjælp i centeret uanset om overgrebet er sket for nylig, eller det ligger mange år tilbage i tiden.

Tilbuddet er gratis og du behøver ikke nogen henvisning. Du behøver ikke at anmelde overgrebet til politiet for at få hjælp i centeret.

Du er velkommen til at tage en pårørende med, når du møder i centeret.

 • Incest
  Vi behandler som udgangspunkt ikke borgere, der har været udsat for incest. Hvis du har behov for behandling efter incest, skal du i stedet kontakte Center for Seksuelt Misbrugte.
 • Børn under 12 år
  Yngre børn bliver henvist til behandling p
  å Rigshospitalet.
 • Unge under 18 år
  For unge under 18 år, der henvender sig i centeret, skal bopælskommunen underrettes. I samarbejde med kommunen vurderer vi, hvor den unge bedst kan få hjælp.​

Omsorg og støtte

Hvis du henvender dig akut efter et overgreb vil vi sammen med dig afklare, om der er ting vi kan hjælpe dig med her og nu (f.eks. kontakt til politiet, sporsikring, forebyggende behandling).

Vi vil tale med dig om de naturlige reaktioner efter et overgreb, og hvad du skal være opmærksom på. Du vil få udleveret en folder med råd og vejledninger.


Forebyggende behandling

Hvis overgrebet er sket inden for en måned, vil vi vurdere, om du skal tilbydes undersøgelse og behandling for kønssygdomme. Hvis voldtægten er sket inden for 24 timer tilbydes du nødprævention til forebyggelse af graviditet, med mindre du anvender sikker prævention.


Sikring af spor

Der kan være spor efter gerningsmanden på dit tøj og på din krop. Sporene kan senere bruges som beviser i en eventuel politiefterforskning og retssag. Der kan foretages sporsikring i op til syv dage efter overgrebet, men jo hurtigere det sker, des bedre. Sporsikring foregår på Retsmedicinsk Institut på Rigshospitalet.

Hvis du er i tvivl om du vil anmelde, er der stadig mulighed for sporsikring. Prøverne gemmes af Retsmedicinsk institut i 3 måneder, i tilfælde af at du ønsker at anmelde indenfor denne periode.

Læs om anmeldelse til politiet​.

Transport til Rigshospitalet aftales enten med politiet eller med Center for Voldtægtsofre, afhængig af om du har anmeldt overgrebet eller ej.

Det er muligt, at dit tøj bliver brugt i forbindelse med sporsikring. Tag derfor skiftetøj med, hvis du kan.

Du har ikke krav på at få svar på de retsmedicinske undersøgelser.


Godt at vide i forhold til sporsikring

Hvis du henvender dig akut er det vigtigt, at du prøver at undgå følgende:

 • Spise eller drikke

 • Vaske dig

 • Rense negle

 • Børste tænder

 • Frisere dig

 • Gå på toilettet (hvis det er muligt)

 • Skifte tøj

 • Skifte tampon/bind


Psykologisk behandling

På Center for Voldtægtsofre tilbyder vi traumefokuseret kognitiv samtaleterapi med en psykolog.

Samtaleterapien er specifikt målrettet psykiske, fysiske, mentale og adfærdsmæssige konsekvenser relateret til hændelsen.

Hvis du ønsker samtaleterapi vil du blive tilbudt en visiterende samtale hos centrets psykolog. Ud fra denne vil du og psykologen finde ud af om du vil have gavn af et forløb i centret eller om du vil have mere glæde af et andet behandlingstilbud.

Målet med samtaleterapien er at du får din hverdag og dit sociale liv til at fungere igen.

Hvis du ikke er klar til at arbejde målrettet med problemstillingen, der relaterer sig til hændelsen lige nu, er du velkommen til at henvende dig på et senere tidspunkt.

Hvis du modtager anden psykologisk/psykiatrisk behandling, er det en forudsætning, at behandlingen hos os bliver afstemt med det andet behandlingstilbud, du modtager. Du skal derfor være indforstået med, at centrets psykolog tager kontakt til den anden behandler for at kunne give dig den bedst mulige behandling.​


Støtte til pårørende

Centret tilbyder rådgivning om hvordan dine nærmeste pårørende støtter dig bedst efter hændelsen, men kun med din accept. Rådgivningen varetages af centrets psykolog.​

Øvrige informationer

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
06.04.17
Opdateret
07.07.20