Søg
 

Syge nyfødte og børn op til 6 måneder

Undersøgelse og behandling af for tidligt fødte og syge børn. Børnene kan være indlagt eller blive behandlet ambulant.

Sygdomme hos for tidligt fødte og syge børn

V​i behandler børn med for eksempel:

 • vejrtrækningsproblemer:
  Vi installerer børn i respirator inden overflytning til Rigshospitalets Neonatalafsnit. Respirationsstøttende behandling​ kan blandt andet være CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), SiPAP, Infantflow og Optiflow.

 • trivselsproblemer

 • lavt blodsukker (BS)

 • generelle infektioner

 • specifikke urinvejsinfektioner

 • øvre luftvejsinfektioner, bl.a. RS-virus

 • misdannelser

 • gulsot

 • forskellige syndromer, bl.a. Downs syndrom

 • forsnævring af mavemunden (Pylorustenose).

Støtte til barnet

Familien

I er som forældre de vigtigste personer i jeres barns liv. Derfor stræber vi efter at skabe gode rammer, vejlede og informere, så I selv kan stå for størstedelen af plejen af jeres barn døgnet rundt.

Hos os inddrages både mor og far, når barnet er indlagt. Det er derfor vigtigt, at familien kan være samlet så meget som muligt i hele forløbet.

Indtil I får en familiestue, har I en voksenseng på barnets stue, så mor eller far kan overnatte ved siden af barnet. Samtidig har mor en seng på en mødrestue sammen med op til to andre mødre.

Det er vores mål, at familien hele tiden har to senge til rådighed, så begge forældre har mulighed for at overnatte.

De første dage efter fødslen er mor typisk indlagt på barselsgangen, men kan være hos sit barn, så meget det er muligt. Mor må gerne sove på Neonatalafsnittet ved siden af barnet, hvis hendes tilstand tillader dette.


Smertevurdering af nyfødte

Vi er opmærksomme på, at nyfødte kan have smerter. Vi smertevurderer alle nyfødte efter COMFORTNEO-skalaen. Skalaen er målrettet nyfødte børn og udviklet til at vurdere smerter hos børn født til tiden (mature) og børn født for tidligt (præmature). Med COMFORTNEO-skala kan barnet vurderes fra fødslen og til 28 dage efter fødslen.


Hud mod Hud

Vi opfordrer forældre til at ligge "hud mod hud" med jeres barn så ofte og længe, I har lyst. Det er gavnligt for hele barnets situation, og det styrker tilknytningen mellem forældre og barn både her og nu og på sigt.​


Ernæring til børnene

De fleste mødre ønsker at amme deres barn/børn, men der er også mødre, der af forskellige grunde ikke kan eller ønsker at amme. Vi prioriterer at støtte og vejlede, uanset hvordan du som mor ønsker at ernære dit barn/sine børn.

Støtte til pårørende

Kontaktpersoner

Alle børn og familier får tildelt en kontaktlæge og op til fire kontaktplejepersonaler. Sammen med jer varetager og planlægger de plejen og behandlingen, mens barnet er indlagt.


Forældregruppe

Vi kan tilbyde forældre at deltage i et behandlingsforløb i grupper af forældre til for tidligt fødte børn.

Afdelingens psykolog deltager i forløbet. Forløbet er både for forældre, der er indlagte med deres barn, og for forældre, som ønsker at deltage, efter at de er kommet hjem.

Opfølgning efter indlægge​lse

Alle børn bliver ved udskrivelse tilbudt minimum et ambulant besøg i afsnittet. Ved besøget møder du en neonatal sygeplejerske, hvor formålet er at skabe tryghed omkring familien den første tid efter udskrivelsen.

Sygeplejersken varetager bl.a.:

 • Vægtkontrol

 • Vejlede i ernæring

 • Vejlede i at skabe trygge rammer omkring det præmature barn efter udskrivelsen

 • Opfølgning på indlæggelsen

 • Opfølgning på psyko/sociale problemstillinger.

Børn, der fortsat delvist ernæres på sonde, kan sendes på tidligt hjemmeophold (THO), hvis familien er indstillet på det, og såfremt det lægeligt vurderes forsvarligt. På tidligt hjemmeophold har familien tæt kontakt med personalet i Neonatalafsnittet og kommer til kontrol i afsnittet flere gange om ugen.

Vi har tæt samarbejde med sundhedsplejersker i kommunerne og er opmærksomme på at skabe kontakt til sundhedsplejerske inden udskrivelse.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.04.17
Opdateret
11.05.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hpsnfb