Søg
 

Overvægtige børn og unge

Behandling af børn og unge med svær overvægt. Det er egen læge eller sundhedsplejerske, der henviser barnet eller den unge til behandling hos os.

Behandling med svær overvægt

Børn og unge under 20 år med svær overvægt kan blive behandlet hos os. Deres BMI skal være over 99 % percentilen. Det er egen læge eller sundhedsplejerske, der henviser barnet/den unge til os.

Børn under seks år kommer til undersøgelse i Børne- og Ungeambulatoriet.

Børn og unge fra seks til 20 år tilbyder vi et behandlingsforløb, der starter med indlæggelse i ca. 24 timer.

Vi sender en indkaldelse til indlæggelse til jer. Samtidig sender vi jer datoen for den første samtale med vores diætist. Den finder sted otte-ti uger efter indlæggelsen.

Din indlæggelse​

Vi indkalder fire familier med overvægtige børn/unge til hvert behandlingsforløb, der strækker sig over to dage.


Første dag

Når I møder til indlæggelse, bliver I modtaget af en sygeplejerske, som:

 • viser jer rundt i afdelingen

 • måler og vejer barnet/den unge

 • sørger for, at I kommer til de forskellige undersøgelser og samtaler i løbet af de næste ca. 24 timer.


Undersøgelse og samtale med læge

Efter den første samtale med sygeplejersken kommer I ind til en læge, som:

 • undersøger barnet/den unge ved for eksempel at lytte på hjerte og lunger og trykke på maven

 • taler med jer om barnets/den unges helbred

 • lægger en behandlingsplan, som I får med hjem og skal følge i jeres daglige liv.


Skanning af kroppen

I løbet af dagen skal barnet/den unge til en Dexa-skanning. Skanningen viser et præcist billede af kroppens fordeling af fedt, muskler og skelet.

Dexa-skanningen gentages en gang om året, så længe barnet/den unge er i behandling.


Frokost og principper for diæt

Til frokost spiser barnet/den unge og den ene forælder sammen med de andre familier og en diætist eller en sygeplejerske. Her fortæller diætisten/sygeplejersken om principperne for diæt.

Hvis I er mere end én forælder, der deltager i forløbet, så kan den anden forælder købe frokost eller spise medbragt mad på sygehuset.


Overnatning

Når første dagen med undersøgelserne og samtalerne slutter, er det muligt at overnatte på afdelingen eller at tage hjem.

Ved overnatning deler to familier en stue. De familier, der vælger at overnatte på afdelingen, har ofte glæde af at dele deres udfordringer med overvægt med hinanden.


Anden dagen

Næste morgen omkring kl. 0.00 skal barnet/den unge have taget blodprøver.

Barnet/den unge skal være fastende, inden blodprøverne tages og må:

 • ​ikke drikke

 • ikke spise

 • ikke bruge tyggegummi

 • ikke ryge

Børn/unge, der ønsker det, kan få et plaster med lokalbedøvende creme på en time før blodprøverne. Hvis I overnatter hjemme, skal I selv sætte plastret på senest en time før blodprøverne.

Indlæggelsen slutter med morgenmad, hvorefter familierne tager hjem omkring kl. 8.30-9.00.


Aktivitetsmåler

Børn/unge, der har en aftale om at bruge en aktivitetsmåler, skal have den udleveret, inden de tager hjem fra Børne- og Ungeafdelingen.

Forløbet efter indlæggelse

Sammen med indkaldelsen til indlæggelse sender vi indkaldelse til første samtale med vores diætist otte-ti uger efter indlæggelsen. I denne samtale følger vi op på indlæggelsen og den plan, der er lagt for barnet/den unge. Familien bliver vejledt om kost, motion med mere.

Efter otte-ti uger har barnet/den unge og familien endnu en samtale med diætisten.

Herefter fortsætter barnet/den unge og familien med kontrol hos en sygeplejerske ca. hver 8-12 uge.

Der følges op med lægekontrol en-to gange årligt. Vi tilstræber, at familien møder de samme fagpersoner, når de kommer til kontrol i Børne- og Ungeambulatoriet.

En gang om året ved kontrol hos lægen får barnet/den unge taget blodprøver og en ny Dexa-skanning. Prøverne og skanningen skal tages samme dag.

Ved behov tages behandlingen af barnet/den unge op på møder, hvor læge, sygeplejerske, diætist, psykolog og socialrådgiver deltager.

​Individuelle forløb og gruppeforløb hos psykolog

Hvis barnet, den unge eller familien har problemer med den svære overvægt eller livet, kan vi tilbyde individuelle samtaler med psykolog. Det kan være problemer som mobning eller konflikter i familien.

Unge fra 15-20 år tilbydes gruppeforløb med psykolog og sygeplejerske. Forløbet varer 20 uger, hvor barnet/den unge skal komme 1½ time hver anden uge.

I gruppeforløbet arbejder de med emner som:

 • mobning

 • kropsopfattelse

 • venskaber

 • motivation

 • kontrol af spisetrang

 • temaer, som gruppen ønsker at tage op.

​​Forskning 

Vi er kendte for de gode resultater, vi har med overvægtige børn og unge. Det er blandt andet, fordi vi forsker meget i behandling af overvægt i vores forskningsenhed.

 

Derfor bliver alle familier før eller under indlæggelsen spurgt, om de vil deltage i et eller flere forskningsprojekter.

 

Det kan for eksempel være: 

 
 • ekstra blodprøver
 • afførings- og urinprøver
 • måling af vejrtrækningen om natten. 
 

Det er selvfølgelig frivilligt at deltage. Behandlingen er ikke betinget af, at barnet/den unge deltager i forskning.​​​

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.04.17
Opdateret
11.05.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hpobu