Søg
 

Nyre- og urinvejssygdomme

Undersøgelse og behandling af børn og unge under 20 år for problemer med urinveje.

Nyre- og urinvejssygdomme​​

​​​Børn og un​ge med problemer som:

  • ufrivillig vandladning (inkontinensproblemer)

  • gentagne blærebetændelser

  • andre problemer med urinveje​

kan blive henvist af egen læge eller sundhedsplejerske til undersøgelse og behandling hos os.


Indlæggelse og undersøgelse

Vi tilbyder et forløb, hvor barnet/den unge indlægges ca. fire-fem timer i vores sengeafsnit.

Under indlæggelsen undersøger vi barnets/den unges urinveje med:

Under uroflow skal barnet/den unge skal tisse på et special-toilet. Derefter skannes blæren, for at se om den er helt tømt.

Familien har herefter en samtale med en børnelæge. Lægen foretager en fysisk undersøgelse, hvor barnet/den unge bliver:

  • bliver målt

  • bliver vejet

  • får målt blodtryk

  • får undersøgt de ydre kønsdele for at se om udviklingen er alderssvarende

Lægen lægger sammen med familien en plan for det videre forløb.

Efter samtalen med lægen, introducerer en sygeplejerske familien til et væske-/vandladningsskema og giver gode råd.


Forløb efter indlæggelse

Efter indlæggelsen fortsætter barnet/den unge i et ambulant forløb hos læge og/eller sygeplejerske.

I det ambulante forløb foretages undersøgelser med uroflow og blæreskanning, for at kontrollere at blæren tømmes.

Lægen/sygeplejersken taler med barnet/den unge om tisse- og drikkevaner ud fra et væske-/vandladningsskema, som familien har udfyldt hjemmefra.

Børn og unge med hyperaktiv blære og natlig inkontinens kan tilbydes medicinsk behandling. Desuden er der mulighed for at låne et ringeapparat med hjem.​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.04.17
Opdateret
11.05.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hpnuv