Søg
 

Diabetes (sukkersyge)

Undersøgelse og behandling af  børn og unge i alderen 2-18 år med diabetes. Oplæring af barnets familie og venner, hvordan de passer barnet eller den unge med diabetes, og hvordan de deltager i behandlingen.

Diabetes (sukkersyge)​

Diabetes (sukkersyge) er en sygdom, hvor kroppen enten ikke producerer insulin eller ikke udnytter den producerede insulin godt nok.


Nyopdaget diabetes​

Et barn eller en ung, der lige har fået konstateret diabetes, bliver indlagt på børneafdelingen med det samme. Behandling med insulinpen eller -pumpe startes straks. Normalt påsættes insulinpumpe inden for de første par dage.

Under indlæggelsen lærer en sygeplejerske barnet/den unge at:

  • måle blodsukker

  • tage insulin i forhold til blodsukker og mad

  • forstå de grundlæggende regler for diabetes-behandling.

Efter indlæggelsen har barnet/den unge stadig kontakt til sygeplejerske og diætist en-to måneder for at lære om diabetes.


En god start med diabetes

Vi arrangerer sammen, at vi kommer på besøg hjemme hos barnet​/den unge og fortæller den nærmeste familie/vennerne om diabetes. Det sikrer, at alle får en god start med diabetes og bliver trygge ved at passe og deltage i behandling og omsorg for barnet/den unge.

Det er også muligt at få en sygeplejerske ud på barnets/den unges skole eller daginstitution og fortælle om diabetes. Vi anbefaler også, at der bliver arrangeret et møde mellem skole/kommune/patient/forældre og behandlere.

Besøg i amb​ulatorium

Herefter ​kommer barnet/den unge i ambulatoriet efter behov og fremover circa hver anden-tredje måned og mødes med sygeplejerske, læge og diætist.

Besøgene i ambulatoriet kan foregå individuelt og/eller i grupper. Grupperne er aldersopdelte. I grupperne kan de:

  • tale med andre i samme situation

  • dele erfaringer og frustrationer

  • hjælpe hinanden med de problemer, der kan opstå.

I grupperne deltager sygeplejersker, læger og diætister.


Unge 16-19 årige

Når man er 16-23 år hører man til Unge-ambulatoriet. Her foregår konsultationerne i grupper, der mødes sidst på eftermiddagen, så de unge undgår fravær fra skole/uddannelse.

Man diskuterer diabetes i forhold til, hvad der rører sig i ens liv. En læge, sygeplejersker og diætister deltager i grupperne.


Unge 19-23 årige

Når den unge er 19-23 år, foregår konsultationerne i samarbejde med voksenafdelingen for at give en god overgang for den unge.​​​​


Årligt møde om diabetes for forældre

Vi holder en gang om året et møde for forældre til børn med nyopdaget diabetes. Her deltager diætist, læge, sygeplejersker, socialrådgiver, psykolog og en diabetes-patient.​​​

Skitur

Børn over ti år med diabetes inviteres med på den årlige skitur. Skituren finansieres delvist af donationer og egenbetaling.

Med på turen er der personale fra ambulatoriet. Det er sygeplejersker, læge og diætist). Der deltager også frivillige voksne, men ikke forældre til de børn og unge, der er med. Der vil være en voksen, som har erfaring med diabetes, tilknyttet hvert barn/hver ung.

På turen får børn og unge større kendskab til og bevidsthed om deres sygdom og lærer selv at tage ansvar for deres behandling. På den måde øges egen-omsorg og selvstændighed og dermed tryghed i dagligdagen. For eksempel bliver den unge i stand til at rejse ud i verden ligesom alle andre unge.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.04.17
Opdateret
11.05.22
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hpd