Søg
 

Opsamling af døgnurin

Læs hvordan opsamling af døgnurin foregår.

Formål

Med døgnurin vil det sige, at du skal opsamle urin i en periode på 1 døgn (24 timer). Døgnurin bruges til at undersøge, hvor meget urin dine nyrer producerer og hvor godt de renser dit blod.

Forberedelse

I den periode du opsamler urinen må du spise og drikke, som du plejer. Du skal tage din sædvanlige medicin, medmindre lægen har givet dig besked om andet.


Det skal du bruge

Du har fået udleveret en plastdunk på 2500 ml, en plastiksprøjte og et plastglas med skruelåg, som du skal bruge til opsamling af urin.

OBS! Til nogle undersøgelser skal der i dunken være 100 ml saltsyre, som ikke må hældes ud.

Undersøgelsen

Sådan gør du

 • Før du starter opsamlingen af urin, skal du lade dit vand i toilettet. Dette toiletbesøg er starttidspunktet for opsamlingen.
  Skriv dato og klokkeslæt i skemaet.

 • Hele det næste døgn dvs. 24 timer, skal du opsamle al urin i opsamlingsdunken.

 • Under opsamlingen bør dunken opbevares koldt.

 • Efter 24 timer skal du lade dit vand i opsamlingsdunken for sidste gang. Dette er sluttidspunktet for opsamlingen.
  Skriv dato og klokkeslæt i skemaet.

   

  OBS Hvis der i opsamlingsperioden går urin til spilde, skal du begynde opsamlingen forfra i en tom dunk.

   

   

  OBS Hvis dunken bliver fuld, inden der er gået 24 timer, skal du stoppe opsamlingen og notere sluttidspunkt i skemaet.

   

 • Aflæs urinmængden (diuresen) så nøjagtigt, som muligt.
  Brug målene på dunken.

 • Skriv urinmængden i skemaet.

 • Skru låget på dunken og vend den nogle gange, så urinen bliver godt blandet.

 • Opsug urin fra dunken med plastiksprøjten og fyld det over i plastglasset. Glasset skal være ¾ fyldt.
  Husk at skrue låget på plastglasset godt fast.

 • Skriv navn og personnummer på glasset.

 • Herefter kan dunken med urin kasseres.
  Det fyldte plastglas gemmes og afleveres, se afsnit herom.

 • Hvis du har brug for det, kan du få udleveret en ny dunk, plastiksprøjte og plastglas på Klinisk Biokemisk Afdeling eller på din afdeling.
  Hvis den ovenstående procedure volder dig problemer, kan du, undtagelsesvis, aflevere den fulde dunk og skema med opsamlingstidspunkter på Klinisk Biokemisk Afdeling.

 • I så fald: Skru låget på dunken.

 • Skriv navn og personnummer på dunken.

​Aflevering af prøven

Samme dag skal du aflevere plastglasset sammen med det udfyldte skema (eller dunken med opsamlingstidspunkterne) på nærmeste Klinisk Biokemiske afdeling.

Find oplysninger om åbningstider, adresser med mere på www.regionsjaelland.dk.

Svar på undersøgelsen

Du får besked om resultatet fra den læge eller sygehusafdeling, der har bestilt undersøgelsen.

Svaret på undersøgelsen er oftest klar ca. 2-3 hverdage efter, at du har indleveret prøven, men det afhænger af analysetypen.


Kan jeg stole på resultatet?

Det er vigtigt, at du overholder anvisningerne. Ellers kan undersøgelsen give et forkert resultat.​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.03.18
Opdateret
03.03.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hkbdu