Søg
 

Afsnit og funktioner

På Kirurgisk Afdeling har vi to sengeafsnit, et dagkirugisk afsnit og flere ambulatorier.

Kirurgisk og Gynækologisk Sengeafsnit 12-5

Indlæggelse ved akutte kirurgiske og gynækologiske sygdomme, åben indlæggelse og indlæggelse ved livets afslutning.

Kirurgisk og Gynækologisk Sengeafsnit 09-5

Indlæggelse ved akut kirurgiske og gynækologiske sygdomme samt planlagt operation for kirurgiske og gynækologiske sygdomme.

Kirurgisk Ambulatorium

Forundersøgelser med henblik på efterfølgende operation, derudover kontrol efter operation og stomipleje.

Dagkirurgisk operationsafsnit

Planlagte operationer på både børn og voksne med udskrivelse samme dag.

Kirurgisk Endoskopiafsnit

Undersøgelse og behandling af mave-tarmkirurgiske lidelser, ved hjælp af kikkertundersøgelser i mave-tarmregionen.

Oprettet
01.12.11
Opdateret
11.12.18
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hkaf