Søg
 

Hjælpemidler

Om vurdering af behov for hjælpemidler og udlån af hjælpemidler

Kontakt

Fysio- og Ergoterapiafdelingen​ 41-2
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Tlf. 59 48 46 20
hol-fysergo@regionsjaelland.dk​

Telefontid:
Man.-tors. kl. 08.00-15.00
Fre. kl. 08.00-14.30

Fysioterapeuten eller ergoterapeuten vurderer sammen med dig, evt. pårørende og visitator i kommunen, om du har behov for hjælpemidler, hvis du har et aktuelt funktionstab i forbindelse med indlæggelse eller ambulant behandling på sygehus.
 
I nogle tilfælde er det sygehuset, der udlåner hjælpemidlerne og i andre tilfælde er det kommunen. Det kan derfor afhænge af serviceniveauet i din kommune hvilke hjælpemidler, du kan tilbydes. Hvis det er kommunens opgave at udlåne hjælpemidlerne tager fysioterapeuten, ergoterapeuten eller plejepersonalet, efter aftale med dig, kontakt til din kommune med henblik på at orientere om dit behov for hjælpemidler.

 

Du kan ikke klare dig i hjemmet med de udleverede hjælpemidler

  • ​Kontakt din kommune, hvis du har en almen genoptræningsplan 
  • Kontakt Fysio- og Ergoterapiafdelingen på sygehuset, hvis du ikke har en almen genoptræningsplan

Forlængelse af hjælpemidler

Hvis du efter udlånets udløb vurderer, at du stadig har behov for hjælpemidler, der er udlånt fra sygehuset, bedes du kontakte Fysio- og Ergoterapiafdelingen. Vi vil sammen med dig tage stilling til, om udlånet forlænges eller om udlånet skal overgå til kommunen. Vurderer vi, at det er kommunen, der skal overtage udlånet, vil vi opfordre dig til at tage kontakt til din kommune.​​

Defekte hjælpemidler

Du bedes kontakte Fysio- og Ergoterapiafdelingen, hvis et hjælpemiddel, du har lånt bliver defekt.​

Returnering af hjælpemidler

Når du har lånt hjælpemidler på sygehuset, forventes det, at du selv eller en pårørende returnerer hjælpemidlerne. 

  • ​Hjælpemidler lånt på Holbæk Sygehus kan afleveres på alle regionens sygehuse, på brandstationen i Kalundborg og på Sundhedscenteret i Odsherred.

Hvis det ikke er muligt for dig at returnere hjælpemidlerne, bedes du kontakte Fysio- og Ergoterapiafdelingen, så vi kan finde en løsning.

​ 

​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
09.05.19
Opdateret
27.09.21
Link til denne side: