Søg
 

Om afdelingen

Kontaktoplysninger, ledelse, job og uddannelse.

Fysio- og Ergoterapi er en selvstændig afdeling, der servicerer sygehusets sengeafsnit, ambulatorier og klinikker med fysioterapi og ergoterapi. Afdelingen råder over gode behandlings- og træningsfaciliteter.
 
Afdelingen har ca. 60 medarbejdere, som omfatter fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistent og lægesekretærer. Herudover er vi praktiksted for fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende.

Vi er organiseret i selvstyrende teams, der koordinerer og planlægger varetagelsen af opgaverne. Gennem kompetenceudvikling og vidensdeling har vi fokus på at yde fysioterapi og ergoterapi på et højt fagligt niveau. 
 
Vi arbejder kontinuerligt på at skabe forbedringer i ydelser og organisering til patienternes bedste. Vi prioriterer det gode arbejdsmiljø højt, herunder høj grad af inddragelse og medbestemmelse.
 

Kontaktoplysninger og ledelse

Kontaktoplysninger og afdelingens ledelse

Job og uddannelse

Job og uddannelse i Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Oprettet
30.11.11
Opdateret
17.01.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hfoa
 

 Kontakt

 
Fysio- og Ergoterapiafdelingen 41-2
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Tlf. 59 48 46 20
Telefontid:
Man.-tors. kl. 08.00-15.00
Fre. kl. 08.00-14.30