Søg
 

Indeklimarelaterede sygdomme

​Hvad er dårligt indeklima?

Et dårligt indeklima kan bl.a. opstå som følge af høj indendørstemperatur, varmeudvikling fra IT-udstyr, længerevarende fugt, svampesporer/skimmelsvamp, dårlig ventilation, træk, støj, støv, tobaksrøg, dårlig rengøring og afgasning fra nye byggematerialer. Der er ofte tale om en kombination af flere forhold og ikke kun én enkelt årsag.​
 

Typiske symptomer på dårligt indeklima:

  • Irritation i øjne, næse og svælg
  • Hovedpine
  • Træthed
  • Koncentrationsbesvær
  • Forværring om natten forekommer hyppigt  
Disse symptomer kan have mange andre årsager end et dårligt indeklima. Hvis de skyldes indeklimaet, vil de typisk opstå efter kort tids ophold på arbejdspladsen, blive værre i løbet af en arbejdsdag og blive mildere eller forsvinde helt, når arbejdsdagen er slut, og du er kommet hjem. 
 
Symptomer er imidlertid også almindeligt forekommende og kan derfor også ses hos personer i bygninger med et godt indeklima. 
 

Kan man få hyppige tilfælde af bihulebetændelse, halsbetændelse og bronkitis af dårligt indeklima?

Nej, det er infektionssygdomme, som man får ved smitte fra andre mennesker. Indeklimaet er derfor ikke selve årsagen til betændelsen.
 

Hvad betyder fugt i bygninger?

Fugt i bygninger kan ligesom de andre årsager til dårligt indeklima medføre irritation i øjne, næse eller svælg, hovedpine og træthed. 
 

Kan man blive allergisk over for skimmelsvampe?

Man kan udvikle allergi overfor skimmelsvamp. Det kommer bl.a. an på personens disponering, udsættelsens varighed og udsættelsens størrelse.
 
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.11.18
Opdateret
22.09.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hasis
​Hjæl​p til MinSundhedsplatform
 
Ring
Tlf. 31 90 83​ 64
Hverdage kl. 9-14​

Du kan også sende en mail på:

minsp@regionsjaelland.dk


 ​

​​
​​Spørgsmål og svar til MinSP

Spørgsmål og svar
Der er mange gode spørgsmål om Min Sundhedsplatform.

 

 Find svarene her​​

​​​​​​​