Søg
 

Graviditet

​Graviditet er ikke en sygdom eller en lidelse, men den gravides arbejdsmiljø og daglige arbejde kan udgøre en risiko for fostret.
 

Typiske risikofaktorer under graviditeten:

  • Fysiske faktorer: Tunge løft, træk og skub, uhensigtsmæssigt stående og gående arbejde, helkropsvibrationer, vold (slag, spark og skub), kraftig støjbelastning, ekstreme kulde/varme-forhold.
  • Kemiske påvirkninger: Organiske opløsningsmidler, tungmetaller, anæstesigasser, laboratoriekemikalier, bekæmpelsesmidler, hormonforstyrrende stoffer.
  • Smitsomme påvirkninger: Røde hunde, Lussingesyge, haresyge, skoldkopper, leverbetændelse m.v.

Graviditetspolitik:

Arbejdstilsynet anbefaler, at arbejdsgiveren udarbejder en politik for gravide, hvor der bl.a. bliver lavet en vurdering af, om der er påvirkninger på den gravides arbejdsplads, der kan udgøre en fare for graviditeten, herunder sætte rammer for evt. aflastning, fritagelse, omplacering m.v.
 

Løsning af problemer kan eksempelvis være:

  • Reducere arbejdsmængden, undgå overarbejde, at gå på nedsat tid, at holde hvilepauser efter behov
  • Aflastning og hjælp fra kollegaer
  • Fleksible mødetider
  • Ændringer i indretningen af arbejdsstedet/tekniske foranstaltninger
  • Omplacering til andet arbejde
  • Hel- eller delvis fraværsmelding

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.11.18
Opdateret
22.09.20
Link til denne side:
www.regionsjaelland.dk/hasf
​Hjæl​p til MinSundhedsplatform
 
Ring
Tlf. 31 90 83​ 64
Hverdage kl. 9-14​

Du kan også sende en mail på:

minsp@regionsjaelland.dk


 ​

​​Spørgsmål og svar til MinSP

Spørgsmål og svar
Der er mange gode spørgsmål om Min Sundhedsplatform.

 

 Find svarene her​​

​​​​​​​