Søg
 

Find din karrierevej

Se de mange muligheder for en karriere på Holbæk Sygehus og hvilken uddannelse du skal vælge for at nå dertil.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Gitte Moesgaard på tlf. 59 48 40 12 eller mail​.

Bioanalytiker

Som bioanalytiker arbejder du i laboratorier, hvor du analyserer biologisk materiale fra mennesker - eksempelvis blod- celle- og vævsprøver. Bioanalytikerens arbejde er centralt for diagnostik af sygdomme i sundhedsvæsenet.
Læs om uddannelsen her​ 

Ergoterapeut

Som ergoterapeut kan du blandt andet arbejde med rehabilitering og genoptræning af borgere på sygehuse og i kommunalt eller privat regi. Du lærer at håndtere og analysere menneskers behov og at udtænke og vurdere løsningsforslag. Læs om uddannelsen her

Ernæringsassistent

En ernæringsassistent laver god og sund mad i institutions- eller produktionskøkkener. En vigtig del af arbejdet går ud på at tilrettelægge fremstillingen af sund kost til mange mennesker.
Læs om uddannelsen her

Farmaceut

På uddannelsen i farmaci lærer du, hvordan man udvikler, fremstiller og bruger lægemidler, og hvordan forskellige lægemiddelstoffer virker i et menneskes krop. Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Læs om uddannelsen her

Farmakonom

Som farmakonom bliver du lægemiddelkyndig og er med til at sikre høj patient- og medicinsikkerhed hos medicinbrugere. Farmakonomer finder blandt andet job på apoteker og sygehusapoteker, i lægemiddelindustrien og i kommuner. Læs om uddannelsen her 

Forsker

Når du har taget en uddannelse som læge, sygeplejerske, jordemoder eller lignende, har du mulighed for at forske inden for dit fagområde. Du kan for eksempel tage en ph.d.
 

Fysioterapeut

På studiet kommer du blandt andet til at arbejde med menneskets anatomi, fysiologi, ernæringslære, farmakologi, træning og bevægelse.  Du får viden og kompetencer til at arbejde selvstændigt og tværprofessionelt med behandling, genoptræning, rehabilitering og sundhedsfremme.
                    Læs om uddannelsen her

Jordemoder

På jordemoderuddannelsen får du viden om graviditet, fødsel og tiden med et nyfødt barn. Du får undervisning i fødselslære samt en lang række natur- og sundhedsvidenskabelige fag som fx anatomi, fysiologi, mikrobiologi og sygdomslære. Læs om uddannelsen her 

Klinisk diætist

På uddannelsen får du indblik i, hvordan ernæring kan understøtte den øvrige behandling af både akut og kronisk sygdom. Som færdiguddannet i klinisk ernæring kan du arbejde i sundhedsvæsenet, den kommunale genoptræning/rehabilitering, industrien for ernæringsprodukter, eller du kan undervise og forske. Læs om uddannelsen her​

Læge

På bacheloruddannelsen i medicin får du en stor og grundlæggende viden om menneskekroppen, og du begynder at lære at undersøge patienter og finde den rigtige behandling. Bacheloruddannelsen i medicin sigter mod videre uddannelse, og de fleste vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i medicin, der kan give ret til at praktisere som læge. Læs om uddannelsen her

Lægesekretær/sundhedsadministrativ koordinator​

Som lægesekretær har du en lang række opgaver i løbet af en dag, fx journalbearbejdning, betjening af patienter i receptionen og per telefon, registreringsopgaver m.v. Derudover har du som lægesekretær et tæt tværfagligt samarbejde med læger og sygeplejersker i forhold til koordinering af patientforløb. Du uddanner dig til lægesekretær ved at tage en kontoruddannelse med speciale som lægesekretær. Læs om uddannelsen her

Medicotekniker

Medicoteknikere er ansat på hospitaler, hvor de servicerer det tekniske udstyr, der bruges af læger, sygeplejersker, radiografer og andre. Du kan arbejde som medicotekniker, hvis du tager en Elektronik- og svagstrømsuddannelse og specialisere dig inden for medicoteknik.
Læs om uddannelsen her

Radiograf

På uddannelsen til radiograf lærer du at foretage røntgenundersøgelser, udføre scanninger og foretage behandlinger af patienter. Du lærer både at håndtere kompliceret teknisk udstyr og mestre en god patientkontakt. Læs om uddannelsen her

Receptionist

Uddannelsen til receptionist giver en grundlæggende viden om kundebetjening og service. Du har mulighed for at arbejde inden for mange forskellige brancher både i det offentlige og i det private. 
Læs om uddannelsen her

Redderuddannelse

Som ambulancebehandler rykker du ud ved ulykker eller sygdom og hjælper mennesker, der har brug for redning eller akut behandling. På uddannelsen lærer du at vurdere en patients tilstand, yde førstehjælp og give behandling på ulykkesstedet eller i ambulancen på vej til hospitalet. Du lærer også at føre ambulancen sikkert og hurtigt gennem trafikken både med og uden udrykning.
Læs om uddannelsen her

Serviceassistent

En serviceassistent gør rent, rydder op og transporterer patienter. En vigtig del af arbejdet går ud på at yde service til andre mennesker på en god og positiv måde. Som serviceassistent lærer du også om hygiejne og miljø og om, hvordan du vedligeholder ting.
Læs om uddannelsen her​

Social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent lærer du at hjælpe og pleje ældre, syge og handicappede mennesker, som ikke kan klare sig selv. Du lærer også at administrere medicin og at dokumentere den sygepleje, du udfører. Du skal blive dygtig til at kommunikere og arbejde sammen med borgere, patienter og pårørende. Læs om uddannelsen her

Sygeplejerske

Som sygeplejerske skal du blandt andet passe og pleje den syge patient, administrere og give medicin, hjælpe patienten med mad og hygiejne og kommunikation med andre faggrupper og pårørende. Du skal arbejde med at udføre, lede, dokumentre og udvikle sygeplejen, samtidig med at du har en central rolle i forhold til at sundheds- og sygdomsforløb opleves sammenhængende for patient og pårørende. 
Læs om uddannelsen her

Kilde: Uddannelsesguiden, Børne- og Undervisningsministeriet​


 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.01.20
Opdateret
21.01.21
Link til denne side:
 

 Visitkortvælger

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk