Søg
 

Skills

Læs om hvordan vi bruger skills-konceptet på Holbæk Sygehus

Fra Boston til Danmark

Skills-konceptet, som det ser ud i Region Sjælland, stammer oprindeligt fra Boston, og blev startet op i her i regionen i 2015. Akutafdelingerne på alle regionens sygehuse, startede med at implementere konceptet i tråd med Boston-modellen, men senere har konceptet udviklet sig til danske standarder i de specialer, der efterfølgende har fulgt.

Træning og reflektion

Skills går ud på at træne sin viden, sine kliniske færdigheder og reflektere over holdninger og adfærd med udgangspunkt i hverdagens problematikker. Der laves 3-5 skills-stationer, hvor scenarier fremlægges og deltagerne får lov til at demonstrere deres viden, færdigheder og holdninger til scenariernes problemstillinger.

Deltagernes rolle

Forud for skills-dagen, præsenteres deltagerne for et forberedelses-materiale for hvert scenarie, som skal læses. Nogle specialer benytter sig af en multiple choice-test inden, at deltageren kan få lov at deltage i scenariet. 
På hver skills-station guider en træner deltagerne igennem et givet scenarie, som tager udgangspunkt i hverdagen. Deltagerne (grupper af 2-5 personaler) reflekterer, diskuterer og demonstrerer deres viden, færdigheder og handlinger i henhold til scenariet. Hvis deltagerne går i stå, guider træneren dem videre i scenariet. 

Trænerens rolle​

Trænerens rolle er at vurdere sine kollegers kompetencer ud fra scenariet, og forberedelsesmaterialet. Er der mangler i en deltagers viden eller færdigheder, laves der efterfølgende en plan for deltageren, så dennes viden og færdigheder kan trænes – ofte sammen med en nøgleperson i afdelingen. Der vil altid være fokus på en konstruktiv tilgang og løsning på en deltagers mangler.  

Nye specialer faciliteres

Hvert år faciliteres nye specialer i udarbejdelse af skills til egen afdeling. Det er lokale projektledere fra hvert sygehus, der sammen faciliterer udviklingen af skills. 
Når der skal udvikles skills i et speciale, indkaldes afdelingsledelserne på MVU-niveau til introduktion, hvorefter de udpeger en 'klinisk ekspert' fra egen afdeling, der skal deltage i udarbejdelsen af skills. Der er ingen uddannelsesmæssige krav til denne kliniske specialist, andet end at vedkommende skal have en bred klinisk erfaring.
Herefter er det de udpegede kliniske eksperter (en fra hvert sygehus), der indgår i udviklingsgruppen, faciliteret af de lokale projektledere. 

Der udvikles skills over tre workshops af 3-5 dages varighed, samt afprøvningsdage og trænerdage i de respektive afdelinger.
Nogle af de små specialer, som kun findes geografisk på et sygehus, faciliteres af en enkelt projektleder fra det pågældende sygehus.
På nuværende tidspunkt kører der skills i disse specialer i hele regionen:
  • Akutafdelingen
  • Medicinsk Afdeling
  • Kirurgisk Afdeling
  • Ortopædkirurgisk Afdeling
  • Børneafdelingen 
  • Neonatalafdelingen

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
11.05.21
Opdateret
18.11.21
Link til denne side:
Andre sider under LæringsLab
 

 Visitkortvælger

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk