Søg
 

Godt fra start

På Holbæk Sygehus værner vi om vores medarbejdere. Læs om hvordan vi sørger for god introduktion og løbende opfølgning

​​På Holbæk Sygehus værner vi om vores medarbejdere. Vi passer på dem, der passer vores patienter. Derfor er det vigtigt for os, at du som ny medarbejder på Holbæk Sygehus, får en god introduktion og løbende supervision.Ny på Holbæk Sygehus?

Hvordan kommer jeg til Holbæk Sygehus?

Hvilket tog skal jeg med fra København H til Holbæk St.?Video af kørsel fra motorvej - (Tryk på billedet nedenfor)

 

Kort over vejen fra stationenParkeringsforhold

Kort over Parkeringsmuligheder
Studerende og elever

​Holbæk sygehus svarer til et mellemstort gymnasium i forhold til uddannelsessøgende. 

Lang videregående uddannelse: 

 • ​Medicinstuderende (læge) 

Mellemlang videregående uddannelse (MVU) er der studerende til at blive:

 • Sygeplejerske
 • Bioanalytiker
 • Jordemoder
 • Klinisk Diætist
 • Radiograf
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut  

Kort uddannelse:

 • Social- og sundhedsassistenelev
 • Lægesekretærelev
 • Serviceassistentelev
 • Ambulancebehandlerelev og paramediciner

Derudover kan der også være elever fra nogle af vores hjælpefaggrupper, f.eks. køkken, IT mm.

De uddannelsessøgende har forskellige praktikker, der er organiseret forskelligt, afhængig af uddannelse og semester.

De største grupper er sygeplejestuderende, medicinstuderende og social- og sundhedsassistenter, der koordineres fra central side på Holbæk Sygehus. Det er uddannelseskonsulenterne i LæringsLab, der står for koordinering af disse.

De øvrige faggrupper koordineres lokalt på de enkelte afsnit, hvor introduktionen også foregår.

Uddannelserne i MVU-gruppen har en del samarbejde på tværs, som foregår i LæringsLab. Der er bl.a. formelt nedsat et ”flerfagligt uddannelsesforum”, hvor igennem, der planlægges forskellige tværfaglige tiltag, mens de MVU-studerende er i praktik.

Nyuddannede  sygeplejersker

 En god start

Her på Holbæk ønsker vi, at alle får en god start, når de træder ind på en ny afdeling. Vi arbejder på, at du skal føle dig velkommen, sikker og godt modtaget. Du vil få en fællesintroduktion til sygehuset, og derefter får du en individuel oplæringsplan i afdelingen, hvor du følges med en lokal mentor. Er du nyuddannet, har du også mulighed for at få tilknyttet en ekstern vejleder, som tilbyder supervision og tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb. ​

Nyansatte læger

I forbindelse med første bølge af Covid blev al introduktion nærmest lukket ned natten over. Det var ikke muligt at samle alle nyansatte i et lokale.

Muligheden for en fælles lægeintroduktion var tilstede. Den fælles lægeintroduktion har nu fungeret i mere end et år.

Ved introduktionen diskuteres arbejdsforhold, arbejdsmiljø, feedback, læringskultur, samarbejdet mellem de enkelte afdelinger – især i vagten. Også det meget praktiske med at få adgang til it, komme på SP, billede til id kort, kantine og tøj.

En af vores vicedirektører og TR kommer forbi.

LæringsLab´s hjemmeside er under opbygning – på denne side vil der fremover ligge det mest nødvendige introduktionsmateriale.

Venlig hilsen

Lars Borly UAO, kirurgisk afdeling - Holbæk​
Studiejob

Som sygeplejestuderende og medicinstuderende har du mulighed for et relevant studiejob, i vores interne vikarservice Personalebørsen. Her får du opgaver, svarende til din erfaring, og efterhånden som du avancerer i dit studie, avancerer du også i graderne i Personalebørsen. Du begynder som Avanceret Runner, hvor du har små opgaver, og kan blive vant til at færdes på hospitalsgangene. Derfra går du videre til hjælpeplejer, hvor du arbejder mere i plejen, og til sidst kan du også blive uddannet som intensivassistent, hvor du hjælper til på vores intensivafdeling. Inden du begynder, får du et kusus, og det samme gør du, hver gang du avancerer, så du aldrig bliver bedt om noget, du ikke kan. 


Udvidende kompetencekurser


Ved siden af arbejdet på sengeafsnitterne, vil du få tilbudt udvidende kompetencekurser i Personalebørsen, så du er bedre klædt på til dit fremtidige job. Når du er nået til 5. semester på din sygeplejeuddannelse, vil du også blive tilbudt simulationer, hvor vi træner dit kliniske blik og din kliniske beslutningstagen.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.06.21
Opdateret
15.06.22
Link til denne side:
Andre sider under LæringsLab
 

 Visitkortvælger

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk