Søg
 

Tværsektorielt samarbejde

Sundhedsaftale og værktøjskasse (2019-2023)

Titel: Sundhedsaftale 2019-2023. Fælles med borgeren om en bedre sundhed     

Sundhedspolitisk samarbejdsaftale på tværs af Region Sjælland, de 17 kommuner i landsdelen og almen praksis, samt en række konkrete værktøjer til samarbejdet. 

Udgiver: Region Sjælland, Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland & Regionsrådet, KKR  og Det Nære Sundhedsvæsen, 2019

Sundhedsaftale og værktøjskassen​

Tværsektorielle forløb - borgere

Titel: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL  

Nationale anbefalinger ift. at styrke og sikre tidlig opsporing, forløbsplaner, undersøgelsesprogrammer og udbredelse af telemedicinske løsninger til patienter med KOL.                                                                                                        Udgiver: Sundhedsstyrelsen, 2017

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL (pdf)​

Tværsektorielt samarbejde - ansatte

Titel: Tværsektorielt samarbejde og kommunikation imellem sundhedsprofessionelle, når ældre patienter udskrives.      

Dansk regionalt forankret PhD studie, der påviser hvordan samarbejde og kommunikation på tværs af sundhedsvæsenet halter, samt forslag og bud på forbedringer.            

Forfatter: Ditte Høegsgaard, 2016

Tværsektorielt samarbejde og kommunikation imellem sundhedsprofessionelle, når ældre patienter udskrives (pdf)​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.08.22
Opdateret
25.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Kompetencecenter for Lungesygdomme
Ringstedgade 37
4700 Næstved
56 51 48 60
Alle hverdage 8.00 - 15.00