Søg
 

Rehabiliterende og palliativ tilgang

Anbefalinger for den palliative indsats 

Titel: Anbefalinger for den palliative indsats 

Nationale anbefalinger for at skabe lighed i adgangen til de palliative behandlingstilbud, uanset diagnose, samt at løfte kvaliteten til den basale palliative indsats.

Udgiver: Sundhedsstyrelsen, 2017

Anbefalinger for den palliative indsats ​(pdf)​

Palliation til voksne - non-malign lungesygdom

Titel: Rapport om palliation til voksne med kronisk fremadskridende non-malign lungesygdom

Anbefalinger om palliativ tilgang til voksne patienter med non-maligne lungesygdomme.
                                                                                          Udgiver: Dansk Lungemedicinsk Selskab, 2015

Rapport om palliation til voksne med kronisk fremadskridende non-malign lungesygdom​ (pdf)​

Behandlingsmål - fælles planlægning

Titel: Samtalen om Fælles Planlægning af Behandlingsmål. En dansk manual til sundhedsprofessionelle

Faglig vejledning om kommunikationsprocessen mellem behandler, patient og pårørenede om den sidste del af livet ved lungesygdom.

Udgiver: Dansk Lungemedicinsk Selskab, 2015

Samtalen om Fælles Planlægning af Behandlingsmål (pdf)​

Sygdomsforløb og behov for palliativ indsats

Titel: Palliativ indsats til KOL-patienter

Rapport om danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov for palliativ indsats.                                          

Udgiver: Lungeforeningen og Palliativt Videncenter, 2014

Palliativ indsats til KOL-patienter​ (pdf)​

Palliation og rehabilitering - forskelle og ligheder

Titel: Palliation og rehabilitering; begrebslige og praktiske forskelle og ligheder              

Tidsskriftsartikel, der beskriver forskelle, ligheder og konsekvenser ift. om der defineres en rehabiliterende eller en palliativ tilgang i patienternes forløb.                                                                    

Forfatter: Thuesen og Timm, REHPA, 2014

Palliation og rehabilitering; begrebslige og praktiske forskelle og ligheder (pdf) ​

Den sidste levetid - brug af SPICT 

Titel: Den sidste levetid, hvornår er det?                  

Artikel på hjemmeside med præsentation af SPICT som redskab til identifikation af patienter med kort restlevetid. 

Udgiver: Styrelsen for patientsikkerhed, 2019

Den sidste levetid - hvornår er det?​

Lyt til borgere og pårørende

Titel: Lyt til borgerne med svær KOL og deres pårørende 

Dansk forskningsartikel om KOL patienters behov for at tale med de sundhedsfaglige.              

Forfatter: Smorawski, Husted et al., 2021

Lyt til borgerne med svær KOL og deres pårørende ​

Evaluering: "Mine Samtaler - til lindring og livskvalitet"

Titel: Borgerstyrede samtaler for bedre palliative indsatser: Realiteter og potentialer - En evaluering af ”Mine Samtaler – til lindring og livskvalitet”                                                                

Evalueringsforskningsprojekt om den regionalt og kommunalt udviklede pjece og samtaleværktøj ”Mine Samtaler – til lindring og livskvalitet”.  

Forfatter: Aamand og Dybbroe, 2019

Borgerstyrede samtaler for bedre palliative indsatser: Realiteter og potentialer (pdf)​

End -of- life samtaler 

Titel: Talking about death and dying in a hospital setting - a qualitative study of the wishes for end-of-life conversations from the perspective of patients and spouses                                               

Dansk forskningsartikel, som undersøger hvad det betyder, at få talt sammen i forbindelse med livstruende sygdom. Artiklen belyser ønsker fra såvel patienter som pårørende.

Forfatter: Bergenholz, Missel og Timm, 2020

Talking about death and dying in a hospital setting​

Integration af rehabilitering i palliation 

Titel: At gøre eller at være? Integration af rehabilitering i palliation til mennesker med livstruende sygdom.

Debatoplæg om snitflader i de to fagfelter rehabilitering og palliation – ligheder, forskelle og muligheden for en fremtidig integration.

Forfatter: Kristoffer Marså, Ulla Riis Madsen, Marc Sampedro Pilegaard og Heidi Bergenholtz.

Læs artiklen (pdf) 

Udviklingsmodel for den palliative tilgang til patienter med  svær lungesvigt

Titel: Development of a systematic multidisciplinary clinical and teaching model for the palliative approaches in patients with severe lung failure.

Forskningsartikel som beskriver udviklingsprocessen af en klinisk relevant model for palliation til kronisk lungesyge patienter.

Forfatter: Kristoffer Marså, Jannie Mendahl, Steen Nielsen, Lotte Mørk, Per Sjøgren og Geana Paula Kurita.

Læs artiklen (pdf)​


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.08.22
Opdateret
28.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Kompetencecenter for Lungesygdomme
Ringstedgade 37
4700 Næstved
56 51 48 60
Alle hverdage 8.00 - 15.00