Søg
 

Telemedicin

TeleKOL i Region Sjælland

Hjemmeside, som samler og beskriver baggrund, (tids)- plan, indhold, organisering, implementering og undervisning ift. TeleKOL i Landsdel Sjælland.

Telesundhed - KOL ​

Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud 

Titel: Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL – anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde      

National anbefaling til ansvarsfordeling, samarbejde og  sundhedsfagligt indhold i telemedicinske tilbud om KOL målretttet kommuner, regioner og almen praksis.                 

Udgiver: Sundhedsstyrelsen, 2017

Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL​ (pdf)​

Patientsikkerhed og telemedicin

Titel: Patientsikkerhed og telemedicin. Hvordan påvirker telemedicin patientsikkerhed? Internationale og danske erfaringer.  

Dansk rapport om både internationale og danske erfaringer med telemedicin ift. nuancer, samt positive og negative effekter på patientsikkerhed.                                                                         

Udgiver: Dansk selskab for patientsikkerhed og Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), 2020

Patientsikkerhed og telemedicin​

TeleCare Nord - telemedicinsk forsøg i Nordjylland

Titel: TeleCare Nord - telemedicinsk storskalaforsøg i Nordjylland 

Afslutningsrapport på TeleKOL Nord projektet, som afprøvede udbredelse af telemedicin  til borgere med KOL i stor skala på tværs af sygehus og kommuner

Udgiver: TeleKOL Nords styregruppe, 2016

TeleCare Nord - telemedicinsk storskalaforsøg i Nordjylland​ (pdf)​

Effekt af telemedicinsk sundhedstilbud 

Titel: Effect of tele health care on exacerbations and hospital admissions in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized clinical trial 

Dansk forskningsartikel, der undersøger effekten af telemonitorering med videokonsultationer hos patienter med KOL ift. forværringer og hospitalsindlæggelser.​

Forfatter: Ringbæk,  Green et al., 2015

Læs forskningsartikel ​  

Påvirkning af livskvalitet ved hjemmemonitorering

Titel: A RCT of telehealth for COPD patient's quality of life: the whole system demonstrator evaluation    

Britisk forskningsstudie, der undersøger i hvilken udstrækning KOL patienters livskvalitet påvirkes gennem en både kortere- og længerevarende periode med tele-hjemmemonitorering.

Forfatter: Rixon, Hirani et al., 2017

​​A RCT of telehealth for COPD patient's quality of life: the whole system demonstrator evaluation​

KOL patienters oplevelse af en telemedicinsk løsning

Titel: A qualitative study of COPD-patients’ experience of a telemedicine intervention  

Dansk forskningsstudie, der undersøger KOL- patienters oplevelse af en telemedicinsk løsning som et alternativ til ambulatoriebesøg.

Forfatter: Nissen og Lindhardt, 2018

​A qualitative study of COPD-patients’ experience of a telemedicine intervention​

Tværfaglig og tværsektoriel tele-rehabilitering 

Titel: Striving for Confidence and Satisfaction in Everyday Life with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Rationale and Content of the Tele-Rehabilitation Programme >C☺PD-Life>>

Dansk regionalt forankret forskningstudie og beskrivelse af et længerevarende tværsektorielt Tele-rehabiliteringsprogram; COPD-Life  

Forfatter: Simony C, Andersen IC, 2019

Striving for Confidence and Satisfaction in Everyday Life with Chronic Obstructive Pulmonary Disease​

Telemedicin til støtte af egenomsorg

Titel: Telemedicin og egenomsorgskompetence - en postfænomenologisk analyse af den KOL-syge borgers og sygeplejerskens relation medieret via telemedicinsk konsultation baseret på skærmopkald uden monitorering til støtte af egenomsorg

Dansk regionalt forankret PhD studie, der undersøger et telemedicinsk tilbud til patienter med KOL uden at der ikke indgår målinger i samtalerne.  

Forfatter: Bettan Bagger, 2019

Telemedicin og egenomsorgskompetence​ (pdf) ​


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.08.22
Opdateret
25.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Kompetencecenter for Lungesygdomme
Ringstedgade 37
4700 Næstved
56 51 48 60
Alle hverdage 8.00 - 15.00