Søg
 

Aktiv Patientstøtte

Aktiv Patientstøtte støtter patienter i deres sygdomsforløb.

For at patienten kan komme i betragtning til Aktiv Patientstøtte, skal nedenstående kriterier være tilstede:

  • Være over 18 år.

  • Have en eller flere kroniske sygdomme 

  • Have haft et forløb med langvarig sygdom og komplekse problemstillinger relateret til sygdommen.

  • Have haft en eller flere indlæggelser relateret til en kronisk sygdom.

Du kan også henvise yngre patienter over 18 år, der oplever, at det er svært at leve med en kronisk sygdom.

​Når du har henvist en patient til Aktiv Patientstøtte, vil en af vores sygeplejersker holde en screeningssamtale med patienten. Formålet med samtalen er at vurdere om patienten vil få gavn af tilbuddet. 

Hvis Aktiv Patientstøtte ikke tilbyder patienten et støtteforløb, vil I som henvisende afdeling modtage et brev omkring dette. I dialog med patienten vil vi finde ud af, om der findes andre og mere relevante tilbud.

 

Hvem har behandlingsansvaret?

Aktiv Patientstøtte har ikke noget behandlingsansvar, da det er et supplement til det eksisterende sundhedsvæsen. Det vil sige, at det er jer, der som afdeling har behandlingsansvaret for den sygdom, som I behandler patienten for. Hvis det er kommunen eller egen læge der henviser, er det egen læge der har behandlingsansvaret. 

Særligt i forhold til patientsikkerhed

Aktiv Patientstøtte er omfattet af Sundhedsloven, og vi er ligesom andre indsatser forpligtet til at journalføre alle aktiviteter, der omhandler patienterne.

Hvor findes relevant materiale?

Aktiv Patientstøtte har udarbejdet en folder til patienterne, som beskriver vores indsats. Hvis I er interesseret i at modtage foldere til udlevering, er i velkomne til at kontakte os​ (se kontaktoplysninger på siden).


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.04.21
Opdateret
01.07.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Aktiv Patientstøtte
Det nære sundhedsvæsen
Alléen 15

4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 40
 

 

Hvis din  e-mail indeholder personfølsomme data, herunder dit CPR-nummer SKAL den sendes via Digital Post. 
Vi bestræber os på at besvare din e-mail indenfor tre hverdage.

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk