Søg
 

Aktiv Patientstøtte

Et supplerende tilbud til patienter med kroniske sygdomme.


Aktiv Patientstøtte er en forebyggende indsats i sundhedsvæsenet, der kan supplere patientens øvrige behandlings- og rehabiliteringstilbud.​Formålet er at styrke patientens egenomsorg og livskvalitet. 

Henviste patienter får et individuelt telefonbaseret samtaleforløb med en fast sygeplejersker. Det er patientens aktuelle behov, der sætter dagsordenen i samtalerne. Det er ligeledes patientens behov, der afgør, hvor ofte sygeplejersken skal ringe.

Et forløb i Aktiv Patientstøtte har typisk en varighed af seks til ni måneder. 


 

Målgruppen

Aktiv Patientstøtte er for personer over 18 år, der: 

  • Har en eller flere kroniske sygdomme
  • Har haft et forløb med langvarig sygdom og komplekse problemstillinger relateret til sygdommen.
  • Har haft en eller flere indlæggelser inden for det sidste år relateret til en kronisk sygdom.

Områder hvor vi kan støtte

​Vi har gode erfaringer med at hjælpe patienter med:

  • Udfordringer i forbindelse med ny diagnose.
  • Langvarig sygdom og komplekse problemstillinger.
  • Ensomhed og begrænset socialt netværk.
  • Ønske om støtte til at navigere imellem forskellige sundhedsaktører.
  • Ønske om i højere grad at kunne sætte ord på det, der er svært.  Ønske om at skabe en forandring, der er relateret til deres kroniske sygdom(me).

Find relevante patienter fra sygehuset

Hvis du fagligt vurderer, at din patient kan få gavn af et forløb hos os, kan du tale med patienten og fortælle om indsatsen. Hvis patienten er interesseret, kan du henvise patienten til os (læs afsnittet ’Henvisning af patienter’)

Lokaliser patienter via Sundhedsplatformen​

I Sundhedsplatformen (SP) kan du fremsøge to forskellige rapporter, der kan bruges som et værktøj til at udpege patienter, som kan få gavn af indsatsen. 

I D4 finder du en retningslinje, der beskriver hvordan rapporterne fremsøges og anvendes. Retningslinjen hedder "Rapporter som støtte til henvisning af patienter til Aktiv Patientstøtte", og den kan fremsøges under ID 670020. Retningslinjen bliver løbende opdateret. 

Henvisning af patienter og borgere

Patienten eller borgeren skal altid give mundtlig samtykke til at blive henvist til os, inden du sender henvisningen eller kontakter os. ​

Når vi har modtaget henvisningen, ringer vi til borgeren/patienten inden for otte hverdage. Første gang vi taler med borgeren/patienten, vurderer vi, om Aktiv Patientstøtte er det rette tilbud.​

Sygehuse 

Du skal via Sundhedsplatformen sende en henvisning til Region Sjællands henvisningsenhed VIS 99V. 

OBS Det er vigtigt, at du skriver i henvisningen, at det er ’Aktiv Patientstøtte’ som patienten henvises til. 
 

Praktiserende læger

Du skal sende en henvisning til Region Sjællands sygehuse via Henvisningsenheden. 

OBS Det er vigtigt, at du skriver i henvisningen, at det er ’Aktiv Patientstøtte’ som patienten henvises til. 

Kommunale sundhedstilbud

Du skal sende en mail, hvor du oplyser borgerens fulde navn, telefonnummer og bopælskommune.
 
Du finder vores kontaktoplysninger her på siden​.

Behandlingsansvar

Aktiv Patientstøtte har ikke noget behandlingsansvar, da det er et supplement til patientens øvrige behandlings- og rehabiliteringstilbud. Det betyder, at det enten er afdelingen på sygehuset eller patientens egen læge, der har behandlingsansvaret. 

Patientmateriale

Aktiv Patientstøtte har udarbejdet en pjece til patienter og borgere, der beskriver vores indsats. Hvis du er interesseret i at modtage pjecer til udlevering, er du velkommen til at kontakte os. 

Du finder vores kontaktoplysninger øverst til højre på hjemmesiden.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om Aktiv Patientstøtte, er du velkommen til at kontakte os. 

Vi kommer også gerne ud til dig og dine kollegaer for at fortælle om Aktiv Patientstøtte. Vi ønsker sammen med jer at skabe de bedste betingelser for kronisk syge patienter og borgere i hele regionen. 

Du finder vores kontaktoplysninger øverst til højre på hjemmesiden.​


 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.04.21
Opdateret
11.08.22
Link til denne side:
Andre sider under eBehandling og forløb
 

 Kontakt

 
Aktiv Patientstøtte
Det nære sundhedsvæsen
Alléen 15

4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 40
Mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00

Hvis din  e-mail indeholder personfølsomme data, herunder dit CPR-nummer SKAL den sendes via Digital Post. 

Vi bestræber os på at besvare din e-mail indenfor tre hverdage.