Søg
 

Lungesygdomme

Hvis du er sundhedsfaglig og arbejder med borgere med kronisk lungesygdom, har vi flere faglige tilbud til dig – uanset om du kommer fra en kommune, et sygehus eller almen praksis.

Her på siden kan du læse om de faglige tilbud, som Kompetencecenter for Lungesygdomme tilbyder til sundhedsfaglige. Alle tilbud er gratis og kan være relevante for dig, der ønsker at styrke og supplere din faglige indsats til borgere og patienter med kronisk lungesygdom.

Du kan frit vælge og afprøve et eller flere af tilbuddene, og de kan tilpasses din hverdag og dine opgaver.

Kontakt os

Hvis du gerne vil i gang med et tilbud, eller ønsker sparring om behov og nærmere planlægning, er du meget velkommen til at kontakte os – se kontaktoplysninger her på siden. 
Rådgivning

Du kan som sundhedsfaglige få anonym, uvildig rådgivning og sparring om kronisk lungesygdom og relaterede problemstillinger. Rådgivningstelefonen er ikke en akuttelefon.

Formål  

At understøtte din daglige praksis i relation med borger og patient med kronisk lungesygdom, så både du og de, oplever jer styrket i jeres forudsætninger, for at fremme sundhed og mestre sygdom.

Kontakt

Du finder oplysninger om telefonnummer og mail her på siden.

Undervisning

I kan gratis modtage undervisning i emner som kronisk lungesygdom, hverdagslivet med en kronisk lungesygdom samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Formål

At styrke dine og din organisations faglige og relationelle kompetencer. Og at fremme jeres handlekompetencer i forbindelse med forebyggelse, pleje og behandling.  

In​dsats

Undervisningen giver jer håndgribelige redskaber, som i kan anvende i jeres daglige praksis, og samarbejde med borger og patient, med kronisk lungesygdom.​ Eksempler på undervisning:

 • Inhalationsmedicin
 • Iltbehandling
 • Ernæring
 • Seksualitet
 • VBA
 • Sammenhængende forløb 

Undervisningen tilrettelægges efter jeres behov og kan foregå hos jer.

Se liste med undervisningsemner​

Forebyggelige indlæggelser

Alle patienter med kronisk lungesygdom kan indgå i indsatsen, hvis de har eller har haft en indlæggelse, der ikke var behandlingskrævende på et sygehus eller genindlægges med samme diagnose inden for 30 dage. 

Formål 

At styrke sammenhængende forløb så borger og patient støttes i at anvende kommunale tilbud, frem for at blive indlagt.

Indsats

I samarbejde med borger, patient og Kompetencecenter for lungesygdom, vil du medvirke til, at belyse hvilke udfordringer den enkelte borger/patient oplever i det daglige. Udfordringerne belyses via et dynamisk analyseark.

Benyt tilbud

Hvis du som sundhedsfaglig vurderer, at der er tale om en forebyggelig indlæggelse, kan du enten ringe til Kompetencecenteret (se telefonnummer her på siden), eller sende en SP besked til: NAE T3 KOMP CENTER LUNGESYGDOM

Se analyseark​

Læs retningslinjen: Forebyggelige indlæggelser – kronisk lungesygdom (D4 instruks nr. 462432)​

Sundhedspædagogiske værktøjer

 Samtalekort

Kan anvendes i din dialog med borger og patient, så det bliver deres viden om egen sygdom og behov, der er i fokus.

Der er 9 samtalekort med følgende emner:
 • Luft og energi til hverdagens gøremål
 • Fysisk aktivitet
 • Hoste og slim
 • Ilt
 • KOL og lindring
 • Spise og drikke
 • Medicin til lungerne
 • Henvisning til rygestop med VBA metoden
 • Åndenød og angst
Hent samtalekort (pfd)​


Selvhjælpsplan (SHP)

Kan tilbydes til borgere og patienter med KOL, der har et ønske om at mestre egen sygdom. SHP tilpasses individuelt og kan bruges til forebygge forværring og undgå indlæggelser.​ SHP kan følge med på tværs af sektorer. 

SHP udarbejdes gennem patientcentreret dialog og fælles beslutninger mellem dig som sundhedsfaglig og brugeren. På den måde finder i frem til hvilke indsatser, der skal sættes i gang. 

Kurser

Der afholdes to gange årligt et lungekursus og et kursus i KOL Selvhjælpsplan. Det er gratis at deltage.

Lungekursus

Ved at deltage på kursuset får du teoretisk viden om lungemedicinsk sygepleje og behandling i et tværfagligt perspektiv.

Udgangspunkt er de mest almindelige lungesygdomme og problemstillinger, du kan møde i klinisk praksis enten på lungemedicinsk afdeling eller i kommunen.​

Næste kursus: Kontakt os for at høre nærmere 

Kursus i KOL Selvhjælpsplan

Vil I forbedre KOL–borgernes mulighed for selv at mestre deres hverdag med kronisk lungesygdom?

På kurset får du indblik i, hvordan du sammen med borgeren kan arbejde med KOL-Selvhjælpsplanen, der kan medvirke til at mindske sygdomsforværring og unødige indlæggelser. 

Næste kursus: Kontakt os for at høre nærmere ​

Læs beskrivelse af de to kurser (pfd)​

Konference i oktober 2022: Find oplæg mm.

Der afholdes årligt en konference, hvor centrale udfordringer og perspektiver i forhold til kronisk lungesygdom belyses. 

Afholdt konference i oktober 2022

"Borgere og patienter med kronisk lungesygdom - aspekter i pleje og behandling"

Der er
mange aspekter i plejen og behandlingen af borgere og patienter med kronisk lungesygdom. De forskellige aspekter er tilstede i klinisk praksis, på tværs af fagligheder og sektorer, i forskning og undervisning og som nye udviklingstendenser.

Kompetencecenter for lungesygdom ønskede med denne konference at inspirere til læring og vidensdeling. Vi satter fokus på forskellige aspekter, der tilsammen styrker den sundhedsfaglige indsats i arbejdet til og med borgere og patienter med lungesygdom. 

Oplæg: Energiforvaltning i hverdagen v. Gitte Johannesen (pdf)​

Oplæg: KOL - fokus på behandling v. Anders Løkke (pdf)

Oplæg: Når stemmen svigter v. Rie Brehmer Holm (pdf)

Oplæg: Palliation og lungesygdom v. Kristoffr Marså (pdf)

Oplæg: Telemedicin til lungesyge v. Marianne Neerup (pdf)

Oplæg: Håndtering af åndenød v. Linette Marie Kofod (pdf)​

Oplægget 'Interstitielle lungesygdomme' v. Caspar Corti kan pga. GDPR ikke lægges her på siden. Interesserede kan kontakte Casper Corti på mail: Caspar.Corti@regionh.dk​

Artikler til inspiration

At være eller at gøre? (pdf) Skrevet af Kristoffer Marså m.fl 

Development of a systematic multidisciplinary clinical and teaching model for the palliative approaches in patients with severe lung failure​ (pdf)​ Skrevet af Kristoffer Marså m.fl  

KOL Vidensbank

KOL Vidensbank indeholder relevant evidensbaseret viden til sundhedsfaglige, der arbejder med patienter og borgere med KOL.

Vidensbanken er forankret i Kompetencecenter for Lungesygdomme.

KOL Vidensbank​


​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.01.22
Opdateret
12.10.22
Link til denne side:
Andre sider under Rådgivning til fagpersoner
 

 Kontakt

 
Kompetencecenter for Lungesygdomme
Ringstedgade 37
4700 Næstved
56 51 48 60
Alle hverdage 8.00 - 15.00