Søg
 

Medicinrådgivning

Hvis du har ansvar for håndtering af medicin, har du mulighed for at få rådgivning og undervisning fra eHospitalets farmaceut.

​Som sundhedsfagligt personale i Region Sjælland har du mulighed for at få rådgivning og undervisning om medicin og medicinhåndtering fra eHospitalets farmaceut. 

Du kan kontakte rådgivningen, hvis du er:​

 • Ansat i en kommune 
 • Ansat på et regionalt bosted
 • Praktiserende læge
 • Klinikpersonale i almen praksis

Kontakt og svartid​

​Du kan ringe eller skrive til medicinrådgivningen – du finder kontaktoplysninger her på siden.

Du kan som udgangspunkt forvente svar indenfor 24 timer på hverdage.


Rådgivning

Du kan få rådgivning om medicin på flere områder:

 • Dosering og lægemiddelformer
 • Håndtering 
 • Opbevaring 
 • Opblanding 
 • Lægemidler i sonde
 • Interaktioner (fx kombination med andre lægemidler, alkohol, bestemte fødevarer eller anden håndkøbsmedicin)
 • Bivirkninger
 • Information om hjælpestoffer (fx farvestoffer eller laktose)
 • Polyfarmaci og sanering

​​NB: Vi kan ikke hjælpe med at udskrive recepter eller rette i FMK. 

Undervisning

I kan som sundhedsfagligt personale gratis modtage undervisning i emner om medicin og medicinhåndtering af farmaceut. Undervisningen tilrettelægges efter aftale - se kontaktoplysninger her på siden. 

Formålet ​

Formålet med undervisningen er:

 • At styrke dine og din organisations faglige kompetencer.
 • At forebygge lægemiddel-relaterede problemer og indlæggelse af borgere.
 • At højne patientsikkerheden for den enkelte borger.  
​Undervisningen giver jer praktiske redskaber, som I kan anvende i jeres daglige arbejde og i samarbejdet med borgere og patienter, som er i behandling med medicin. ​
​​

Eksempler på undervisningsemner  

 • Polyfarmaci (fx ud fra cases fra jeres hverdag)
 • Tilskudsregler
 • Udleveringsbestemmelser
 • Lægemiddelformer
 • Patientsikkerhed
 • Risikosituationslægemidler
 • Brush up på et lægemiddelområde (fx antikoagulantia, diabeteslægemidler, ​antibiotika, smertebehandling)
 • Dosisdispensering
 • Tips og tricks til FMK
 • Rationel farmakoterapi med udgangspunkt i Basislisten og Seponeringslisten 
 • Opioider og afhængighedsskabende lægemidler  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
17.12.21
Opdateret
16.06.22
Link til denne side:
Andre sider under Rådgivning til fagpersoner
 

 Kontakt

 
Medicinrådgivning
Tlf. 70 20 42 00
Mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00