Søg
 

Online træning - slidgigt i knæet

For dig, der er blevet henvist til Næstved Sygehus med symptomer på slidgigt i knæet.

Træning mod slidgigt er veldokumenteret. Træning anbefales som første behandling til alle med slidgigt i knæet (Sundhedsstyrelsen).

For at blive tilbudt videotræning skal du i første omgang have symptomer på slidgigt i knæet, og være henvist fra din læge til Næstved sygehus.

Ved at læse din henvisning, vurderer Næstved Sygehus om det er relevant for dig at modtage et tilbud om træning. Hvis det er relevant, bliver du undersøgt af en fysioterapeut, før du skal deltage i video-træningen.

Fordele

 • Du modtager træning, der har rigtig god effekt.
 • Du sparer tid og penge på transport, fordi træningen foregår på video med en fysioterapeut.
 • Du kan bedre passe træningen ind i din hverdag, hvis du har mulighed for at koble på internettet.

Hvem har ansvaret for min behandling?

Den fysioterapeut, som står for træningen, har ansvaret for din behandling.

Undervejs i forløbet kan der være forskellige fysioterapeuter, som står for træningen. Behandlingen er aftalt i samarbejde mellem fysioterapeuter og læger på sygehuset.

Hvem kan jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte de fysioterapeuter, som står for træningen. Du kan også kontakte den ansvarlige gruppe af fysioterapeuter, som står bag tilbuddet.

Du finder telefonnummer og mail i den folder, som du får udleveret, før dit forløb begynder.

Hvilke digitale løsninger anvendes?

Vi anvender virtuelle videorum. Det gør det muligt for flere personer at mødes, uden at de skal være på den samme fysiske adresse.

Træningen stiller ingen særlige krav til din fysik eller din videon om IT.
For at deltage i træningen skal du have:

 • En computer eller tablet med et videokamera, højtaler og mikrofon.
 • Udstyr kan eventuelt lånes på sygehuset.
 • En stabil internetforbindelse i dit hjem eller der, hvor du skal modtage træningen.

Hvor længe varer et forløb?

Selve forløbet varer i cirka 7 uger. Det består af:

 • et testopkald
 • 2 gange undervisning 
 • 12 gange træning, hvor du træner to gange om ugen.

Hver træning varer cirka 1 time.
Træningen foregår på et hold med op til seks personer.

Hvordan er forløbet?

Før start

 • Du modtager et brev i din e-Boks. Brevet er vigtigt, for det har links til de virtuelle rum, hvor træningen skal foregå. Der er et link for hvert fremmøde.
 • Dit første opkald er et testopkald, hvor din forbindelse, din lyd og dit billede bliver testet. Alle træningsøvelser bliver også gennemgået. Du bliver vejledt i, hvordan du kan tilpasse træningen til dit hjem.

Selve forløbet

 • Du klikker på det relevante link i dit brev i e-Boks. På den måde logger du ind i det virtuelle rum, hvor træningen foregår.
 • I det virtuelle rum kan du se dig selv og de andre deltagere på skærmen. Du kan også se den fysioterapeut, som har ansvaret for træningen.
 • Fysioterapeuten vil guide jeres træning og hjælpe med øvelserne undervejs.

Kan forløbet afbrydes?

Hvis du ønsker at stoppe dit forløb, kan du bare kontakte os. Du finder telefonnummer og mail i den folder, som du har fået udleveret.

Vi vil sørge for, at du kommer videre på bedst mulig vis.

Samtykke til forskning og udvikling

Hvis du giver lov til det, vil Næstved Sygehus gerne bruge oplysninger om dig til forskning og kvalitetsudvikling.

Vi spørger dig om din tilladelse, mens du bliver undersøgt på sygehuset forud for tilbuddet om træning. Du kan deltage i træningen – også uden at give sygehuset lov til at bruge oplysninger om dig.

Har forløbet betydning for min øvrige behandling?

Din video-træning har ikke betydning for eventuel øvrige behandling.

Forløbet bliver skrevet ind i din elektroniske patientjournal – på samme måde som andre behandlingstilbud på sygehuset.

Ofte stillede spørgsmål

IT-kompetencer: Der er ingen specielle krav. Du får en vejledning, hvor du kan læse om, hvordan du logger på træningen, og hvilke ting du skal være opmærksom på. Du får også et testopkald, hvor du sammen med fysioterapeuten tester billede og lyd.

Ny undersøgelse på sygehuset: Du kan fortsat blive henvist til en ny lægelig undersøgelse, hvis fysioterapeut og læge vurderer, at det er relevant.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.04.21
Opdateret
18.05.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
eHospitalet
Herlufsvænge 14A,
4700 Næstved
Tlf: 70 20 42 00