Søg
 

COVID-19: Indsats under pandemien

eHospitalet understøtter regionens øvrige sygehuse under Coronapandemien.


For at aflaste regionens øvrige sygehuse under Coronapandemien kan du som patient, på et sygehus, opleve, at din behandling skal afsluttes et andet sted.

Du bliver kun flyttet fra et sygehus, hvis det er sikkert og fagligt forsvarligt, at afslutte din behandling et andet sted. Du kan blive flyttet til et nødhospital, en kommunal sengeplads eller til dit eget hjem (det kalder vi en assistanceudskrivelse til eHospitalet). 

Det er lægen, der har ansvaret for din behandling på sygehuset, som træffer beslutningen. Lægens vurdering bygger på en række faste kriterier om din tilstand og dine behov for behandling og pleje.

Du vil typisk være i den sidste del af dit patientforløb, men være for syg til en normal udskrivelse.

Ansvar for behandling og pleje

Det er eHospitalets læger, der har ansvar for din behandling, når du er overflyttet til et nødhospital eller er indlagt på en kommunal sengeplads eller i dit eget hjem.

eHospitalets læge vil tilse dig virtuelt over video. Plejepersonalet på det sted, du modtager behandling sørger for, at du kan deltage i den virtuelle stuegang. eHospitalets læge vil tilse dig virtuelt over video. Plejepersonalet på det sted, du modtager behandling sørger for, at du kan deltage i den virtuelle stuegang.

Plejen af dig varetages af plejepersonalet på nødhospital, hvis du er overflyttet dertil og af det kommunale plejepersonale, hvis du er indlagt på en kommunal sengeplads eller i dit eget hjem.

Plejepersonalet kan hele døgnet få rådgivning fra eHospitalets læger og sygeplejersker. Din behandling bliver justeret, hvis din tilstand ændrer sig. Hvis din tilstand forværres, vil du blive overflyttet til et af regionens øvrige sygehuse.

Hvis du har spørgsmål, mens du er indlagt, kan du kontakte plejepersonalet. Personalet vil dagligt have kontakt med eHospitalets læger eller sygeplejersker, og kan derfor bringe dine spørgsmål videre.

Du og dine pårørende kan også stille spørgsmål direkte til eHospitalets læge under den virtuelle stuegang.

Afslutning af dit forløb - udskrivelse

Du er indlagt i eHospitalet indtil din behandling er færdig og ansvaret for behandling kan overgå til din egen praktiserende læge.

Det er eHospitalets læge, der i samarbejde med plejepersonalet vurderer, hvornår dit forløb skal afsluttes, og du kan udskrives.
 
eHospitalets læge sender besked til din egen praktiserende læge med en beskrivelse af forløbet og eventuelt en plan for det videre forløb. 

Samtykke eller selv-udskrivelse

Du vil blive informeret, hvis lægen på sygehuset overvejer, at du skal afslutte din behandling et andet sted.

Når lægen har foretaget sin vurdering vil personalet på sygehuset have en samtale med dig. Du vil blive spurgt, om du giver samtykke til at blive flyttet og dermed modtage det tilbud om behandling, der er vurderet til at være relevant for dig.
 
Hvis du takker nej (ikke giver dit samtykke) til at modtage behandling et andet sted, betyder det, at du udskriver dig selv.

Du kan dog kun udskrive dig selv, hvis du er habil og har forstået konsekvenserne af at stoppe behandlingen. Lægen der udskriver dig, vil sammen med dig planlægge den bedst mulige behandling af din tilstand efter udskrivelsen.

Denne praksis er fastlagt af hensyn til sygehusenes muligheder for, at sikre tilstrækkelig behandling af alle COVID-19 patienter i Region Sjælland.

For sundhedsfagligt personale

Hvis du gerne vil vide mere om assistanceudskrivelser, så klik på nedenstående link.

​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.04.21
Opdateret
01.11.21
Link til denne side:
Andre sider under eBehandling
 

 Kontakt

 
eHospitalet
Herlufsvænge 14A,
4700 Næstved
Tlf: 70 20 42 00