Søg
 

Indlagt på kommunal plads

Hvornår kan jeg blive indlagt uden om sygehuset? Læs om indlæggelse i eHospitalet. Få svar på dine spørgsmål.


Du kan​ få tilbud om at være indlagt uden for sygehuset, på en kommunal plads, hvis:​

 • ​Du er blevet henvist, og har behov for behandling og pleje, der ikke kræver ophold på et sygehus 
Det kan for eksempel være hvis:

 

 • Du er færdigudredt men ikke færdigbehandlet, og udskrives fra sygehuset
 • Du har akut opstået eller forværring af kronisk sygdom, og behov for at starte behandling for, at undgå at blive indlagt på sygehus 
Der arbejdes i øjeblikket på at du kan indlægges i eget hjem.

Henvisning og vurdering

Du skal henvises til eHospitalet af en læge fra et sygehus, din egen læge eller kommunens sundhedspersonale.
Det er eHospitalets læge der vurderer, om du kan blive indlagt til behandling på en kommunal plads. eHospitalets læge taler med den person, der har henvist dig, og med kommunen, inden han/hun laver sin vurdering.
 

Fordele for dig

Hvis du er indlagt på en kommunal plads, undgår du, at blive indlagt på et sygehus. Dine pårørende vil være tættere på, og når du er indlagt i dit eget hjem, er du også i trygge og kendte rammer. 

Hvilken type behandling kan jeg få?

Din udredning og behandling planlægges af eHospitalets læge. Den kan for eksempel indeholde: 

 • Blodprøver
 • Antibiotika evt. givet i drop
 • Væskebehandling
 • Smertebehandling
 • Iltbehandling
Din behandling bliver justeret, hvis din tilstand ændrer sig. Du kan også blive overflyttet til et af regionens øvrige sygehuse, hvis din tilstand kræver det.

Hvem har ansvaret for min behandling?

eHospitalets læge er ansvarlig for din behandling indtil din tilstand er bedret så meget, at din egen læge igen kan overtage ansvaret.

Kommunens sundhedspersonale har ansvaret for observation og pleje i dit forløb.

Hvem kan jeg kontakte?

Du kan altid stille spørgsmål til sundhedspersonalet i kommunen – det er dem, der har den daglige kontakt med dig. De taler også løbende med eHospitalets læge og sygeplejerske om din tilstand, og kan bringe dine spørgsmål videre.

Ved stuegang og ved behov i øvrigt, taler du selv med eHopitalets læge.

Hvilke digitale løsninger anvendes?

Brugen af digitale løsninger afhænger af situationen, nogle gange  bruger vi virtuelle videomøderum, andre gange bare en
telefon.

I videomøderummene er det muligt for flere personer at mødes, uden at de skal være på den samme fysiske adresse.   

Hvor længe varer et forløb?

Dit forløb afhænger af din tilstand. Nogle vil blot have behov for at være indlagt 1–2 dage, og for andre kan der være tale om uger.
 
Du vil være indlagt i eHospitalet, indtil din behandling er færdig, eller ansvaret for behandlingen kan overgå til din egen læge. Det er eHospitalets læge, der i samarbejde med kommunens sundhedspersonale vurderer, hvornår dit forløb skal afsluttes.

eHospitalets læge sender besked til din egen læge med en beskrivelse af forløbet og eventuelt en plan for det videre forløb.

Hvordan er forløbet?

Udskrevet fra sygehuset

 • Når du er klar til at blive overflyttet fra sygehuset, sørger sygehuset for at dine pårørende, personalet i din kommune og eHospitalet får besked om din behandlings- og plejesituation
 • Sygehuset sørger for at du kommer sikkert frem, og at kommunen er klar til at modtage dig på en kommunal plads.
Har du spørgsmål til din overflytning, kan du altid spørge personalet.


Akut opstået sygdom eller forværring af kronisk sygdom

 • Kommunens sundhedsfaglige personale kontakter eHospitalets læge. De vurderer sammen det videre forløb, og om du er egnet til at være indlagt i eHospitalet.
 • Kommunal plads: det sundhedsfaglige personale sørger for, at du kommer sikkert frem og får den nødvendige behandling.
 • På sigt vil det blive muligt i eget hjem. Her sørger det sundhedsfaglige personale sørger for, at du får den nødvendige behandling.

Påvirkes min øvrige behandling?

     
Nej, dine ambulante forløb og dine aftaler på de øvrige sygehuse påvirkes ikke af din behandling i eHospitalet.  

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.04.21
Opdateret
01.11.21
Link til denne side:
Andre sider under eBehandling
 

 Kontakt

 
eHospitalet
Herlufsvænge 14A,
4700 Næstved
Tlf: 70 20 42 00