Søg
 

Indlagt i eHospitalet

Hvornår kan jeg blive indlagt uden om sygehuset? Læs om indlæggelse i eHospitalet. Få svar på dine spørgsmål.Du kan​ få tilbud om at være indlagt i eHospitalet, hvis:​

 • Du er over 18 år og bor Region Sjælland
 • ​Du er blevet henvist, og har behov for behandling og pleje, der kunne kræve ophold på et sygehus 
Det kan for eksempel være hvis:

 • Du er færdigudredt men ikke færdigbehandlet, og udskrives fra sygehuset
 • Du har akut opstået eller forværring af kronisk sygdom, og behov for at starte behandling for, at undgå at blive indlagt på sygehus 
Fordele for dig

Når du er indlagt på en kommunal plads eller i eget hjem, undgår du at blive indlagt på et sygehus. Dine pårørende vil være tættere på, og når du er indlagt i dit eget hjem, er du også i trygge og kendte rammer. 

Al forskning peger på, at patienter kommer sig hurtigere efter sygdom, hvis de behandles hjemme. 

Hent pjece om at være indlagt i eHospitalet (pdf)​​

Henvisning til eHospitalet

Du skal henvises til eHospitalet af en læge fra et sygehus, din egen læge eller lægevagten.

Det er eHospitalets læge der vurderer, om du kan blive indlagt til behandling på en kommunal plads eller i eget hjem. eHospitalets læge taler med den person, der har henvist dig, og med kommunen, inden han/hun laver sin vurdering.​  

Hvilken type behandling kan jeg få?

Din udredning og behandling planlægges af eHospitalets læge. Den kan for eksempel indeholde: 

 • Antibiotika evt. givet i drop
 • Væskebehandling
 • Smertebehandling
 • Iltbehandling
 • Tæt observation af blodprøver, blodtryk, puls osv. 
Din behandling bliver justeret, hvis din tilstand ændrer sig. Du kan også blive overflyttet til et af regionens øvrige sygehuse, hvis din tilstand kræver det.

Hvem har ansvaret for min behandling?

eHospitalets eLæge er ansvarlig for din behandling, indtil du bliver udskrevet fra eHospitalet. Du møder eLægen på video, når han/hun deltager i stuegang sammen med det sundhedspersonale, som står for den daglige behandling. ​

Indlagt i dit eget hjem: Det er sundhedspersonale fra eHospitalets Mobile Behandlingsenhed, der giver dig den behandling, som eLægen har besluttet.​ Den Mobile Behandlingsenhed arbejder tæt sammen med kommunen, hvis du modtager hjemmepleje, og hjemmeplejen vil fortsat kommer hos dig.  

Indlagt på en kommunal plads: Det er sundhedspersonale fra kommunen, der giver dig den behandling, som eLægen har besluttet.

Når du er udskrevet

Hvis du bliver syg igen, efter du er udskrevet fra eHospitalet, skal du kontakte din egen læge.  ​

Hvem kan jeg kontakte?

Du kan altid stille spørgsmål til det sundhedspersonale, der behandler dig – det er dem, der har den daglige kontakt med dig. De taler også dagligt med eHospitalets læge og sygeplejerske om din tilstand, og kan bringe dine spørgsmål videre.

Ved stuegang og ved behov i øvrigt, taler du selv med eHopitalets læge.

Du kan også ringe til eHos​​pitalets Specialistrådgivning, hvor du anonymt kan tale med en sygeplejerske. 

Læs om Specialistrådgivningen​​ og find telefonnummer ​

Hvilke digitale løsninger anvendes?

Brugen af digitale løsninger afhænger af din situation og dit behov. Der er mulighed for at mødes med eLægen via det virtuelle videomøderum eller via telefon.​

I videomøderummene er det muligt for flere personer at mødes, uden at de skal være på den samme fysiske adresse.   

Hvor længe varer et forløb?

Dit forløb afhænger af din tilstand. Nogle vil blot have behov for at være indlagt 1–2 dage, og for andre kan der være tale om uger.
 
Du vil være indlagt i eHospitalet, indtil din behandling er færdig, og ansvaret for behandlingen overgår til din egen læge. Det er eHospitalets læge, der i samarbejde med sundhedspersonalet vurderer, hvornår dit forløb skal afsluttes.

Hvis du ønsker det, sender eHospitalets læge besked til din egen læge med en beskrivelse af forløbet og eventuelt en plan for det videre forløb.

Afslutning før behandling er færdig

Du har altid ret til at lade dig udskrive fra eHospitalet - det sker på eget ansvar. 

Hvis du stadig har brug for sygehus-behandling, vil eLægen i eHospitalet hjælpe dig med en plan for dit videre forløb. 

Hvordan er forløbet?

Udskrevet fra sygehuset

 • Når du er klar til at blive overflyttet fra sygehuset, sørger sygehuset for at dine pårørende, personalet i din kommune og eHospitalet får besked om din behandlings- og plejesituation
 • Sygehuset sørger for at du kommer sikkert frem, og at kommunen er klar til at modtage dig på en kommunal plads.
Har du spørgsmål til din overflytning, kan du altid spørge personalet.


Akut opstået sygdom eller forværring af kronisk sygdom

 • Kommunens sundhedsfaglige personale kontakter eHospitalets læge. De vurderer sammen det videre forløb, og om du er egnet til at være indlagt i eHospitalet.
 • Kommunal plads: det sundhedsfaglige personale sørger for, at du kommer sikkert frem og får den nødvendige behandling.
Hvis du får behov for at blive indlagt på et Region Sjællands øvrige sygehuse, sørger eHospitalet for dette.  

Påvirkes min øvrige behandling?

     
Nej, dine forløb i eHospitalet påvirker ikke dine øvrige aftaler hverken hos din egen læge, ambulatorier eller sygehuse i Danmark.

eHospitalets læge taler ofte med andre sygehusafdelinger og din egen læge for at tilrettelægge den rette behandling og forløb for dig. Før lægen gør det, vil han altid bede om din tilladelse (samtykke). 

 ​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.04.21
Opdateret
28.10.22
Link til denne side:
Andre sider under eBehandling og forløb
 

 Kontakt

 
eHospitalet
Ringstedgade 37,
4700 Næstved
Tlf: 70 20 42 00