Søg
 

Organisation

Læs om hvordan eHospitalet er organiseret.

​​eHospitalet ønsker at sætte borgerens og de pårørendes behov først. Det arbejder vi for hver dag og derfor er eHospitalet organiseret som det er.

eHospitalet bygger på virtuelle løsninger, for eksempel brugen af video. På andre områder ligner eHospitalet regionens øvrige sygehuse. Det gælder i forhold til patientsikkerhed, kvalitet, forskning, kompetenceudvikling, økonomi og ledelse.

Ledelsen

eHospitalet er en del af Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland. Ledelsen af eHospitalet afspejler dette.

Læs mere om Det Nære Sundhedsvæsen

eHospitalets personale

Vores sundhedsfaglige personale består af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og en farmaceut.
De kan rådgive, behandle og hjælpe med at forebygge inden for udvalgte områder. Du vil altid have kontakt med det sundhedsfaglige personale, der er relevant for dig. 
 

Organisering 

eHospitalet har fem funktionsområder, der svarer til andre sygehuses afdelinger. Måden vi arbejder på i eHospitalet er på nogle områder anderledes end på de øvrige sygehuse, og derfor bruger vi et andet ord. Du kan læse om de enkelte funktionsområder nederst på siden. 

Vi har også en række tværgående funktioner, som understøtter det daglige arbejde og eHospitalets udvikling. Derudover har vi nedsat 'eHospitalets Følgegruppe', hvor vi inddrager borgere, patienter og pårørende. 

eHospitalets følgegruppe

Den akutte funktion

     Vi har behandlingsansvaret for:

  • Patienter med lettere akut eller midlertidige forværring af kroniske sygdomme, der for eksempel ​bliver henvist fra egen læge eller plejecenter.
  • Borgere der er færdigudredt men ikke færdigbehandlet, og udskrives fra regionens øvrige sygehuse til en kommunal plads eller eget hjem.
  • Coronasmittende patienter, der udskrives fra regionens øvrige sygehuse til kommunale institutioner, indtil de er smittefri.

Den kroniske funktion

Vi vil i løbet af 2021 få behandlingsansvaret for:

  • ​Patienter med KOL, hjertesvigt og andre kroniske lidelser.
Det bliver under de landsdækkende tiltag for patienter med KOL og hjertesvigt (TeleKOL og TeleHjertesvigt). 

KOL

Region Sjælland vil give alle patienter med KOL i regionen mulighed for at blive tilknyttet eHospitalet. Dermed udvider vi tiltaget, da TeleKOL kun omfatter de mest syge patienter med KOL.

Vores indsats sker i samarbejde med projektet PreCare, der blandt andet har gode erfaringer med at reducere behovet for akutte indlæggelser og patienternes evne til at tage hånd om deres sygdom.​

Rådgivningsfunktion

Rådgivningsfunktionen består af Aktiv Patientstøtte og det regionale Corona Call Center.

Hos Aktiv Patientstøtte kan borgere med en eller flere kroniske sygdomme få et forløb med en specialuddannet sygeplejerske. Der er fokus på at mestre livet med sygdom og at navigere i sundhedsvæsenet.
 
I det regionale Corona Call Center, besvarer læger, sygeplejersker og sekretærer ca. 1000 opkald hver dag fra borgere, sundhedspersonale og kommunale ledere. Corona Call Center svarer på spørgsmål om bestilling og svar på coronatest samt rådgiver om Corona.
 

I 2021 udvides med rådgivning om medicin til borgere og specialister, samt vejledning om kost og hygiejne. Derudover arbejder vi på et tilbud om teknisk rådgivning for borgere, der skal benytte E-Hospitalets digitale løsninger i eget hjem. 

Forebyggelsesfunktion

Funktionen vil i løbet af 2021 står for virtuel træning af ortopædkirurgiske patienter. Det kan for eksempel være patienter med slidgigt i knæet.

Træningen vil være for patienter, der er henvist til operation, men som har fået den udsat på grund af Coronaepidemien. Det er en fysioterapeut, der er ansvarlig for træningen.

Vi forventer at udvide tilbuddet, så den virtuelle træning kan erstatte en operation. 

Forskningsfunktion

eHospitalet har ansat en erfaren forsker (post doc), der løbende vil undersøge virkningen af eHospitalets måde at arbejde på. Det sker i samarbejde med Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet.

Funktionen bygger på kvalitativ forskning, for eksempel interviewundersøgelser, og udvides senere med kvantitativ forskning.

Læs mere om forskning i eHospitalet

​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.04.21
Opdateret
05.10.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
eHospitalet
Herlufsvænge 14A,
4700 Næstved
Tlf: 70 20 42 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk