Søg
 

Nyheder

Læs de seneste nyheder fra og om eHospitalet.

​​​​​​

​Nyhed: Borgere med KOL får nyt tilbud

Borgere med den kroniske lungesygdom KOL får et nyt tilbud, når Kompetencecenter for Lungesygdomme bliver en del af eHospitalet den 1. august 2021. 

Kompetencecenter for Lungesygdomme er nu et kompetence- og videnscenter for sundhedsfaglige i Region Sjælland. Centerets medarbejdere udvikler og leverer tilpasset undervisning og kompetenceudvikling til medarbejdere i kommuner og på regionens sygehuse.  

Som en del af eHospitalet skal centerets medarbejdere i fremtiden dels fortsætte det nuværende arbejde, dels udvikle et nyt rådgivnings- og behandlingstilbud til borgere med KOL.

Det nye tilbud til borgere med KOL er en videreudvikling af den såkaldte PreCare model, hvor borgere med KOL løbende foretager målinger af deres egen tilstand. Disse sundhedsdata sendes automatisk til eHospitalet, og kan løbende følges af specialuddannede sygeplejersker, der hurtigt kan reagere på unormale målinger. 

PreCare er et innovationsprojekt, der i en årrække har tilbudt hjemmemålinger og rådgivning til borgere med KOL i Odsherred Kommune. Et tilbud, der via eHospitalet skal udbredes til alle regionens borgere med KOL. 

Læs mere om PreCare modellen​

Nyhed: Vi afprøver ny digital løsning

eHospitalet har indgået et samarbejde med Kalundborg Kommune og Healthtech-virksomheden Levvel Health APS, om at afprøve en digital løsning til automatisk opsamling af kliniske data fra patienter i eHospitalet. 

Løsningen gør det muligt, via en app, at sende oplysninger om f.eks. blodtryk direkte til eHospitalets læger og sygeplejersker. Patientens kliniske data kan også følges over tid, og dermed kan eHospitalets læger endnu bedre vurdere patientens tilstand og eventuelle behov for yderligere behandling. 

Afprøvningen tager afsæt i (sub)akutte ældre patienter, der er indlagt i eHospitalet på en kommunal plads. I Kalundborg Kommune vil det sundhedsfaglige personale på et udvalgt plejecenter, i uge 24 og 25, få undervisning i at anvende den digitale løsning, som Levvel Health har udviklet. Løsningen skal anvendes i et nyt samspil med det måleudstyr som personalet kender i forvejen. 

Formålet er at afdække og dokumentere mulighederne for at styrke en digital og fleksibel behandling af ældre patienter, og på den måde skabe en mere nær og tryg behandling - uden unødige indlæggelser på regionens øvrige sygehuse. 

Afprøvningen fortsætter det næste halve år, og det forventes at flere kommuner vil deltage i perioden.  

Artikel: Nyt digitalt hospital i skyen 

Sygehusbehandling kræver ikke altid indlæggelse på et fysisk hospital, men kan kan klares fra patientens egen seng eller et kommunalt plejehjem, hvor kontakten med lægen foregår via tablet, telefon eller computer. 

I magasinet 'Forkant', der har fokus på ledelse i sundhedsvæsnet, er der interview med de ledende chefer i eHospitalet om de foreløbige erfaringer. 

Læs artiklen Nyt digitalt hospital i skyen​

Artikel: Fremtidens sundhedssektor

Det regionale sundhedsvæsen skal tættere på borgeren. Både fysisk og virtuelt. Nærhed og tilgængelighed gennem øget samarbejde med kommuner og praktiserende læger er vejen til både færre indlæggelser og stærkere forebyggende indsatser. 

Det er visionen bag det nye virksomhedsområde Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland, og de første erfaringer er positive. Ny teknologi må dog ikke blive målet i sig selv, men skal være midlet til at gøre borgeren tryg, siger direktøren, Trine Holgersen.

Fremtidens sundhedssektor 21.04.21 side 8-9.pdf ​​

​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.04.21
Opdateret
01.07.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
eHospitalet
Herlufsvænge 14A,
4700 Næstved
Tlf: 70 20 42 00