Søg
 

Nyheder

Læs de seneste nyheder fra og om eHospitalet.

​​

Nyhed: eHospitalet aflaster lægevagten

Borgere der har brug for råd og vejledning om milde symptomer eller ikke-akut sygdom kan nu ringe til eHospitalets rådgivning i stedet for at vente i telefon-kø hos lægevagten.

Det kan være borgere, der har milde symptomer på infektion f.eks. forkølelse eller hoste uden feber, eller borgere der har generelle spørgsmål om sygdom og sundhed.

Det er sundhedsfagligt personale, der besvarer telefonerne.

eHospitalets rådgivning har åbent på hverdage kl. 16-19 og weekender og helligdage kl. 9-12 og kl. 13-19.

Hør interview med Ulrik Dragsted, lægefaglig leder i eHospitalet (P4 Sjælland, 27. sep. 2021)​ (tidskode: 00.05-01.07) 

Nyhed: Næstved Kommune indgår aftale

Næstved Kommune har, på linje med andre kommuner, indgået en ny samarbejedsaftale om at bringe sundhedsydelser tættere på udvalgte ældre borgere i kommunen. 

Med det nye sundhedspartnerskab bliver nogle af kommunens akutpladser omdannet til Fremskudt Kommunal Akutfunktion, hvor nogle borgere fremover kan blive indlagt via Region Sjællands nye eHospital, hvor lægerne er med via en skærm.

Læs pressemeddelelse: Ældre borgere kan blive indlagt på eHospital i Næstved​​​ ​

Nyhed: Flere borgere kan  få drop i eget hjem

En ny aftale giver flere borgere mulighed for, at få behandling med drop i eget hjem. Det er patienter, der er helt udredt og har nemme forløb, der kan få behandling med drop i eget hjem. Det kan for eksempel være behandling af en infektion eller afslutning af en kemo-kur mod kræft. 

En sygeplejerske fra kommunen giver behandlingen som eHospitalets læger har ansvaret for. Sygehusene hjælper med oplæring af kommunale sygeplejersker, og eHospitalet står til rådighed, hvis der opstår behov for at tale med en læge. 

Den nye aftale bygger på et samarbejde mellem regionens sygehuse, eHospitalet og otte kommuner: Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Solrød, Stevns og Vordingborg. Flere kommuner ventes at følge efter.

Med aftalen kan borgerne få behandling med drop i deres nærmiljø. Det skaber tryghed og flere borgere og pårørende vil bedre kunne få hverdagen til at hænge sammen.  

Aftalen løber frem til den 31. december 2021. Erfaringerne fra dette tiltag skal munde ud i anbefalinger for behandling med drop udenfor sygehusene. Målet er en permanent ordning og et styrket samarbejde mellem regionens sygehuse og kommunerne.

Artikel: Sundhedsvæsnet rykker tættere på 

På et besøg på Odincenteret i Kalundborg Kommune fik regionsrådsformand Heino Knudsen (S) indblik i flere opgaver og områder, som eHospitalet er involveret i, og har ansvar for.

Sjællandske Nyheder fulgte besøget og bragte en artikel.

Læs artiklen: Regionsrådsformand skulle høre om det nære sundhedsvæsen i Kalundborg

​Nyhed: Borgere med KOL får nyt tilbud

Borgere med den kroniske lungesygdom KOL får et nyt tilbud, når Kompetencecenter for Lungesygdomme bliver en del af eHospitalet den 1. august 2021. 

Kompetencecenter for Lungesygdomme er nu et kompetence- og videnscenter for sundhedsfaglige i Region Sjælland. Centerets medarbejdere udvikler og leverer tilpasset undervisning og kompetenceudvikling til medarbejdere i kommuner og på regionens sygehuse.  

Som en del af eHospitalet skal centerets medarbejdere i fremtiden dels fortsætte det nuværende arbejde, dels udvikle et nyt rådgivnings- og behandlingstilbud til borgere med KOL.

Det nye tilbud til borgere med KOL er en videreudvikling af den såkaldte PreCare model, hvor borgere med KOL løbende foretager målinger af deres egen tilstand. Disse sundhedsdata sendes automatisk til eHospitalet, og kan løbende følges af specialuddannede sygeplejersker, der hurtigt kan reagere på unormale målinger. 

PreCare er et innovationsprojekt, der i en årrække har tilbudt hjemmemålinger og rådgivning til borgere med KOL i Odsherred Kommune. Et tilbud, der via eHospitalet skal udbredes til alle regionens borgere med KOL. 

Læs mere om PreCare modellen​

Nyhed: Vi afprøver ny digital løsning

eHospitalet har indgået et samarbejde med Kalundborg Kommune og Healthtech-virksomheden Levvel Health APS, om at afprøve en digital løsning til automatisk opsamling af kliniske data fra patienter i eHospitalet. 

Løsningen gør det muligt, via en app, at sende oplysninger om f.eks. blodtryk direkte til eHospitalets læger og sygeplejersker. Patientens kliniske data kan også følges over tid, og dermed kan eHospitalets læger endnu bedre vurdere patientens tilstand og eventuelle behov for yderligere behandling. 

Afprøvningen tager afsæt i (sub)akutte ældre patienter, der er indlagt i eHospitalet på en kommunal plads. I Kalundborg Kommune vil det sundhedsfaglige personale på et udvalgt plejecenter, i uge 24 og 25, få undervisning i at anvende den digitale løsning, som Levvel Health har udviklet. Løsningen skal anvendes i et nyt samspil med det måleudstyr som personalet kender i forvejen. 

Formålet er at afdække og dokumentere mulighederne for at styrke en digital og fleksibel behandling af ældre patienter, og på den måde skabe en mere nær og tryg behandling - uden unødige indlæggelser på regionens øvrige sygehuse. 

Afprøvningen fortsætter det næste halve år, og det forventes at flere kommuner vil deltage i perioden.  

Artikel: Nyt digitalt hospital i skyen 

Sygehusbehandling kræver ikke altid indlæggelse på et fysisk hospital, men kan kan klares fra patientens egen seng eller et kommunalt plejehjem, hvor kontakten med lægen foregår via tablet, telefon eller computer. 

I magasinet 'Forkant', der har fokus på ledelse i sundhedsvæsnet, er der interview med de ledende chefer i eHospitalet om de foreløbige erfaringer. 

Læs artiklen Nyt digitalt hospital i skyen​

Artikel: Fremtidens sundhedssektor

Det regionale sundhedsvæsen skal tættere på borgeren. Både fysisk og virtuelt. Nærhed og tilgængelighed gennem øget samarbejde med kommuner og praktiserende læger er vejen til både færre indlæggelser og stærkere forebyggende indsatser. 

Det er visionen bag det nye virksomhedsområde Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland, og de første erfaringer er positive. Ny teknologi må dog ikke blive målet i sig selv, men skal være midlet til at gøre borgeren tryg, siger direktøren, Trine Holgersen.

Fremtidens sundhedssektor 21.04.21 side 8-9.pdf ​​

​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.04.21
Opdateret
28.09.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
eHospitalet
Herlufsvænge 14A,
4700 Næstved
Tlf: 70 20 42 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk