Søg
 

Vision

eHospitalets overordnede vision er, at udnytte mulighederne i ny sundhedsteknologi og digitalisering.

​​eHospitalet ønsker, at flytte viden fremfor personer, og give fleksible muligheder for at modtage behandling og rådgivning.


eHospitalet er forankret i Det Nære Sundhedsvæsen (DNS), og skal være med til at indfri Region Sjællands vision: ​

Sundhed tæt på dig

Det er overskriften for alt, hvad vi arbejder med i Det Nære Sundhedsvæsen.

Vi vil arbejde for at skabe større sammenhæng i sundhedsvæsenet for dig som borger.

Vi vil flytte sundhedsvæsenet tættere på dit hverdagsliv, og vi er klar til at gå nye veje og gentænke den måde, vi tilbyder sundhedsydelser.

I fremtiden kan du i stigende grad møde sundhedsvæsenet i dit eget hjem.

Vores udviklingsarbejde sker i løbende dialog med dig, så vi hele tiden lever op til dine forventninger og behov.

eHospitalets strategi

Visionen om at skabe sundhed tæt på borgerne er beskrevet i strategien ”Sundhed tæt på dig”. Strategien er godkendt af Regionsrådet, og beskriver en plan for fremtidens sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Læs strategien Sundhed tæt på dig (pdf)

Nærhed og sammenhæng

Det handler om, at borgerne i Regions Sjælland, kan få tilbudt forløb med behandling eller rådgivning, der kan passes ind i hverdagen, og som gør det lettere at leve med sygdom. Derfor foregår forløb i eHospitalet i hjemmet eller på en kommunal institution tæt ved hjemmet.

Når eHospitalet går nye veje og gentænker den måde, vi tilbyder sundhedsydelser på, sker det i tæt samarbejde med regionens sygehuse, almen praksis og kommunerne. Det er vigtigt, at der er tryghed både for borgeren og de sundhedsfaglige medarbejdere, der skal indgå i et forløb.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.04.21
Opdateret
18.05.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
eHospitalet
Herlufsvænge 14A,
4700 Næstved
Tlf: 70 20 42 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk