Skip to content

Gratis transport eller godtgørelse af transportudgifter

Se kontaktoplysninger
Som udgangspunkt skal du som patient selv sørge for at komme til og fra hospitalet, hvis dit helbred tillader det. Visse patienter er dog berettiget til gratis transport eller godtgørelse af transportudgifter.

Se en video om regler omkring kørsel til og fra sygehuset

Klik for at åben cookiepanel

Du kan ikke se videoer hvis du ikke har accepteret marketing cookies

Har jeg ret til gratis transport til sygehuset?

Som udgangspunkt skal du som patient selv sørge for at komme til og fra hospitalet, hvis dit helbred tillader det. Derfor vil det kun være visse patienter, der er berettiget til gratis transport.

For at vide hvorvidt du tilhører den gruppe af patienter, som har ret til gratis transport, skal det sundhedsfaglige personale vurdere din tilstand. Hvis det vurderes af personalet, at du er for syg til selv at køre bil eller tage offentlig transport til hospitalet, kan du have ret til befordring.

Når det sundhedsfaglige personale har vurderet dig, skal én af følgende betingelser være opfyldt, for at du potentielt kan få gratis befordring til sygehuset:

  • Du modtager pension efter de sociale pensionslove.
  • Afstanden til eller fra sygehuset overstiger 50 km hver vej.
  • Du er i forbindelse med igangværende behandling indkaldt til videre ambulant behandling på et andet sygehus
  • Du er midlertidigt hjemsendt fra sygehuset på weekendophold, kortere ferie eller lignende.

Hvis din tilstand er vurderet af det sundhedsfaglige personale, og du samtidig opfylder en af de ovenstående betingelser, er du klar til at søge om befordring.

Region Sjælland træffer altid en afgørelse for hver enkelt ansøgning, så du kan dermed først være sikker på at få befordring, når du har modtaget afgørelsen fra os. Du får svar på din ansøgning indenfor XX uger.

Læs mere om hvordan du bestiller gratis transport til din undersøgelse eller behandling

Har jeg ret til godtgørelse af mine transportudgifter?

Hvis du ikke opfylder ovenstående betingelser og derfor får afslag på din ansøgning om gratis transport til sygehuset, kan du måske få udbetalt godtgørelse for dine transportudgifter.

Godtgørelse betyder, at du selv eller en pårørende sørger for transporten, og at Region Sjælland udbetaler godtgørelse, i form af tilskud, til dine transportudgifter.

For at du kan få udbetalt godtgørelse for dine transportudgifter fra Region Sjælland, skal en af følgende betingelser være opfyldt:

  • Du er vurderet af det sundhedsfaglige til at kunne klare transport med enten offentlige transportmidler, egen eller pårørendes bil.
  • Din afstand mellem sygehuset og din bopæl er over 50 km hver vej.
  • Dine transportudgifter overstiger 108 kr.
  • Hvis du er pensionist, og din udgift overstiger 45 kr.
  • Hvis du er henvist til et sygehus i en anden region end Region Sjælland, og Region Sjælland har samarbejdsaftale med det pågældende sygehus.

Hvis du opfylder en af de ovenstående betingelser, kan du ansøge om godtgørelse af dine transportudgifter.

Vores skema "Ret til befordring" kan også hjælpe dig med at afgøre om du har ret til befordringsgodtgørelse.

Se skemaet "Ret til befordring"

Læs mere om hvordan du søger befordringsgodtgørelse

Frit og udvidet Frit sygehusvalg

Hvis du benytter dig af frit eller udvidet frit sygehusvalg, skal du selv sørge for transporten. Du kan dog få refunderet den del af udgiften, som Region Sjælland skulle betale til dig, hvis du blev behandlet på det sygehus, som regionen ville have henvist dig til. Det forudsætter, at du i øvrigt er berettiget til kørsel eller godtgørelse.

Godtgørelsen kan aldrig overstige dine faktiske kørselsudgifter.

Hvis du er i tvivl om, hvad du har ret til, så kontakt Befordringsservice.

Kontakt

Adresse

Præhospitalt Center

Befordringsservice

Herlufvænge 14A

4700 Næstved

Ring til os

Mandag 8.00-15.00
Tirsdag 8.00-15.00
Onsdag 8.00-12.00
Torsdag 8.00-15.00
Fredag 9.00-15.00

Lukket: 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, 1. maj, Kristi Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, Grundlovsdag samt 24., 25., 26. og 31. december.

Tlf. 70 15 35 15