Skip to content

Region Sjællands sundhedsberedskabsplan

Se kontaktoplysninger
Se Region Sjællands sundhedsberedskabsplan for større ulykker og hændelser.

Region Sjællands sundhedsberedskabsplan skal sikre, at der ved større ulykker og hændelser ydes en sammenhængende beredskabsindsats af alle de aktører, der indgår i sundhedsberedskabet.

På niveauet under sundhedsberedskabsplanen er der lokale, mere operationelle planer samt korte og handlingsorienterede instrukser og actioncards, som beskriver, hvad man skal gøre i konkrete situationer. Se Region Sjællands dokumenthåndteringssystem D4.

Tager udgangspunkt i regionens daglige drift

Beredskabsdokumenterne følger en kendt struktur og fungerer som støtte for organisationens medarbejdere i en akut situation.

Region Sjællands sundhedsberedskabsplan tager udgangspunkt i regionens daglige drift og følger de gældende beredskabsprincipper, som blandt andet indebærer, at den, der løser en opgave til dagligt, også er den, der løser en tilsvarende opgave ved uventede begivenheder såsom større ulykker eller katastrofer.

Download plan, bilag og delplaner

Den overordnede plan for regionens samlede sundhedsberedskab er suppleret med delplaner for aktører, som indgår i sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen indeholder endvidere to bilag i form af en risikovurdering og Region Sjællands Beredskabspolitik- og Strategi. Både plan, bilag og delplaner kan hentes her:

Region Sjællands sundhedsberedskabsplan, overordnet plan (pdf)

Bilag 1: Risikovurdering Region Sjælland 2019 (pdf)

Bilag 2: Beredskabspolitik og beredskabsstrategi (pdf)

Delplan 1: Plan for Region Sjællands regionale krisestab og Regionshusets beredskab (pdf)

Delplan 2: Plan for præhospital indsats (pdf)

Delplan 3: Plan for den primære sundhedstjenestes beredskab (pdf)

Delplan 4: Plan for lægemiddelberedskabet (pdf)

Delplan 5 Plan for blodberedskabet (pdf)

Delplan 6: Plan for massevaccination (pdf)

Delplan 7: Karantæneplan (pdf)

Delplan 8: IT-beredskabsplan (pdf)

Kontakt

Adresse

Præhospitalt Center

Ringstedgade 61, 13. etage

4700 Næstved

Se kort

Find vej på Næstved Sygehus

Ring til os

Tlf. 57 68 41 00