Skip to content

Køretøjer

Se kontaktoplysninger
Al kørsel med ambulancer, akutbiler og siddende sygetransport disponeres fra regionens vagtcentral i Næstved. Vagtcentralen er beliggende i Præhospitalt Center og er bindeleddet mellem 112-alarmerne, ambulancerne og sygehusenes akutafdelinger.

Al kørsel med ambulancer, akutbiler og siddende sygetransport disponeres fra regionens vagtcentral i Næstved. Vagtcentralen er beliggende i Præhospitalt Center og er bindeleddet mellem 112-alarmerne, ambulancerne og sygehusenes akutafdelinger.

Ambulancer

Ambulancerne og ambulancepersonalet er et solidt fundamentet i den præhospitale indsats, der bliver ydet, før du når sygehuset. Ambulancerne køres af Falck, der med mandskab på regionens vagtcentral er med til at sikre en optimal disponering af alle beredskaber.
Det er vigtigt, at der disponeres de rigtige og nødvendige ressourcer ud fra 112 meldingen.

I ambulancerne er der en ambulancebehandler og en ambulanceassistent. Ambulancebehandleren er uddannet til at kunne starte behandlingen af patienten på stedet og fortsætte under transporten til hospitalet, eksempelvis ved at give medicin og lægge drop, hvilket de gør med baggrund i en række instrukser for akut behandling.

Paramedicinere

Paramediciner er uddannet og autoriseret til at behandle særlige akutte tilfælde. Paramedicinerne kan derfor selvstændigt give mere medicin end ambulancebehandlerne og har en række udvidede kompetencer til blandt andet smertebehandling.

Paramedicinerne kører til de mere komplicerede opgaver og kan samtidig hjælpe ved transporter mellem sygehusene.

Akutbiler

Akutbilerne er typisk bemandet med paramedicinere eller reddere med en mindre tillægsuddannelse.

Hvis ulykken eller sygdommen kan være livstruende, sendes en akutbil ud sammen med ambulancen. I andre tilfælde tilkalder ambulancepersonalet akutbilen til assistance.

Akutbilerne kan ikke transportere patienter. De bliver typisk tilkaldt til ulykker, hvor der er svært tilskadekomne, bevidstløse eller patienter med hjertestop. Bilerne har altså erfarent personale, medicin og avanceret udstyr til akut og livreddende behandling på stedet.

Kontakt

Adresse

Præhospitalt Center

Ringstedgade 61, 13. etage

4700 Næstved

Se kort

Find vej på Næstved Sygehus

Ring til os

Tlf. 57 68 41 00