Skip to content

Det grundlæggende akutberedskab i Region Sjælland

Se kontaktoplysninger
Region Sjællands grundberedskab består af cirka 66 ambulancer fordelt over hele regionen. Region Sjælland er den region, der bruger flest penge per indbygger på den præhospitale indsats.

95 % af alle udrykninger er fremme inden for 15 minutter.

Responstider for ambulancekørsel

Grundberedskabet består af cirka 66 ambulancer – 35 af ambulancerne er døgnbemandede, mens de øvrige er til rådighed, når der er brug for dem.

Placering af ambulancer og døgnbemandede akutbiler med paramedicinere:

17 ambulancer er bemandet med paramedicinere, der er særligt uddannede til at tage sig af syge og tilskadekomne.

Ambulancerne med paramedicinere er placeret i regionens større byer.

Akutbiler hele døgnet i yderområderne

I områder med langt til nærmeste akutsygehus suppleres ambulancerne med akutbiler, der er bemandet med paramedicinere hele døgnet.

Akutbilerne er placeret i byerne:

 • Nykøbing Sjælland
 • Kalundborg
 • Stege
 • Nakskov

Hvad er forskellen på en ambulance og en akutbil?

Hvad er en paramediciner?

Helikopter

En lægehelikopter er placeret i Ringsted. Den kan nå alle dele af regionen på højst 25 minutter og hurtigt bringe en læge frem til og flyve alvorligt skadede patienter fra trafikuheld eller med akutte blodpropper til specialistbehandling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde eller Rigshospital.

Læs mere om akutlægehelikopteren

Nødbehandlere

Syv steder i regionen står der udrykningskøretøjer med førstehjælpsudstyr til rådighed for redningsberedskaberne.

Det betyder, at de redningsfolk, der er på vagt, kan rykke ud og give førstehjælp indtil ambulancen eller akutbilen er fremme.

I disse byer er der nødbehandlere:

 • Rødby
 • Stubbekøbing
 • Store Heddinge
 • Kirke Hyllinge
 • Jyllinge
 • Sorø
 • Gørlev

Nødbehandlerne er et samarbejde mellem kommunerne og Region Sjælland, og regeringen har givet et tilskud til etableringsudgifterne.

112-akuthjælpere på de mindre øer

Det kan være svært at få en ambulance frem til de mindre øer på mindre end 15 minutter.

Frivillige akuthjælpere på de små øer får derfor uddannelse og udstyr, så de kan yde førstehjælp til for eksempel et hjertestop.

Øer, der har 112-akuthjælpere:

 • Agersø
 • Femø
 • Fejø
 • Sejerø
 • Askø
 • Nekselø
 • Omø
 • Orø
 • Sj. Odde
 • Røsnæs
 • Bisserup
 • Bogø
 • Hjelm
 • Borre
 • Onsevig
 • Langø
 • Tappernøje
 • Egebjerg

Ordningen med 112-akuthjælpere er støttet økonomisk af regeringen.

Sundhedsfaglig visitation og rådgivning

Alarmopkald til 112 modtages af politiet, men bliver viderestillet til regionens vagtcentral, hvis der er brug for en sundhedsfaglig indsats.

En læge eller en sygeplejerske tager stilling til hvilken hjælp, der skal sættes i værk, og kan samtidig give råd og vejledning til den, der ringer efter hjælp.

Mens ambulancen er på vej, kan de sundhedsfaglige rådgive for eksempel om, hvordan man behandler et barn med feberkramper eller hjælper til ved et hjertestop.

Telemedicin forkorter afstanden

Avanceret kommunikationsudstyr sikrer sammen med telemedicin, at der er sammenhæng og overblik i hele den præhospitale indsats, og at patienten bliver bragt til det relevante sygehus.

Elektroniske ambulancejournaler betyder, at vigtige oplysninger om patientens tilstand og behandling er tilgængelig på det sygehus, patienten kommer til, allerede før ambulancen kommer med patienten.

Læger og sygeplejersker og personale på vagtcentralen kan også rådgive ambulancepersonalet om behandlingen allerede under transporten til sygehuset.

Koordinering af indsatsen

Speciallæger og sygeplejersker sidder hele døgnet på Region Sjællands AMK-Vagtcentral – Akut Medicinsk Koordinering – og følger og ambulancer og akutbiler. Vagtcentralen styrer og koordinerer også alle nødbehandlerenhederne, 112-akuthjælperne og lægehelikopteren.

Ved større ulykker koordineres hele indsatsen herfra – og der kan udsendes en læge og en paramediciner i en særlig indrettet bil, der fungerer som kommandocentral på ulykkesstedet.

Lægen, der rykker ud, kaldes en ISL-Sund (Indsatsleder Sund). Det er ISL-Sund, der på ulykkesstedet koordinerer og prioriterer indsatsen i samarbejder med regionens AMK-Vagtcentral.

Kontakt

Adresse

Præhospitalt Center

Ringstedgade 61, 13. etage

4700 Næstved

Se kort

Find vej på Næstved Sygehus

Ring til os

Tlf. 57 68 41 00