Skip to content

Behandlingen begynder allerede i ambulancen

Se kontaktoplysninger
Du behøver ikke vente hele vejen til sygehuset, før du får hjælp.


I ambulancen på vej til sygehuset er du i gode hænder. Her er der en højt kvalificeret behandling, som gør patienten klar til at blive modtaget af erfarne læger på sygehusene

Hvis du pludselig bliver syg og har brug for hospitalshjælp, behøver du ikke længere frygte tiden gennem trafikken i ambulancen. Ambulancerne er nemlig udstyret med både mandskab og apparatur som en helt lille akutmodtagelse, der er parat til at behandle dig undervejs.

Medicinskabet er med

En ambulance bliver typisk kørt af en ambulancebehandler og en ambulanceassistent. Udover at give ilt og måle puls, blodtryk, vejrtrækning og iltmætning i blodet kan de i fællesskab udføre en række medicinske behandlinger allerede i ambulancen.

Ambulancen kan sende forskellige målinger elektronisk til det modtagne sygehus, hvilket gør de modtagende læger meget klogere på dig som patient.

Ambulancebehandlere kan give medicin intramuskulært, hvilket betyder med kanyle i en muskel, oftest i låret. Det er en stor hjælp for eksempelvis diabetespatienter, som er gået i insulinchok.

Hjælp kan tilkaldes

Ambulancebehandleren har det medicinske ansvar for din behandling i ambulancen. Hvis ambulancebehandleren mener, der er brug for yderligere assistance, kan det tilkaldes fra ambulancen. Hvis du for eksempel har blodprop i hjertet, har mange smerter, er svært dehydreret, eller har været ude for en ulykke, kan ambulancebehandleren tilkalde en paramediciner eller en akutlæge, der har en endnu større medicinsk kompetence.

Patienten klar til operation

Ved de mere alvorlige tilfælde af sygdom eller ulykker kan det være nødvendigt at give medicin eller smertelindring direkte i blodårerne. Det sker ved, at paramedicineren lægger en kanyle direkte i blodåren og giver medicin – ganske som på en hospitalsstue.

Derudover kan paramedicineren også forberede dig og sygehuset til operation, hvis du for eksempel skal have fortaget en akut ballonudvidelse på hjerteafdelingen.

Kontakt

Adresse

Præhospitalt Center

Ringstedgade 61, 13. etage

4700 Næstved

Se kort

Find vej på Næstved Sygehus

Ring til os

Tlf. 57 68 41 00