Skip to content

Ambulance: Hvad betyder farverne på uniformerne?

Se kontaktoplysninger
Mandskabet i ambulancerne arbejder i teams, hvor alle har en nødvendig funktion, og du kan ved hjælp af en farve på brystet se hvilken kompetence redderen har.

Ambulanceassistent: GRØN

Ambulanceassistenten har ikke et selvstændigt medicinsk ansvar, men er en ofte livsnødvendig hjælp for behandleren, fordi han sørger for at klargøre udstyr og ambulancejournaler, ligesom han har fået særlige køretekniske kurser i at styre en ambulance i høj fart.

Derudover kan han give ilt, hjertemassage, støtte vejrtrækningen og genoplive en patient, hvis det er nødvendigt.

Der uddannes ikke længere ambulanceassistenter. De eksisterende ambulanceassister kan fungere med denne titel frem til 2029, herefter udgår de. De kan inden 2029 tage merit uddannelse til ambulancebehandler.

Ambulancebehandler: BLÅ

Ambulancebehandleren har et medicinsk ansvar i ambulancen og kan derfor give medicin og væske direkte i blodårerne.

I samarbejde med sin ambulanceassistent kan ambulancebehandleren måle puls, blodtryk og hjerterytme, men kan også tilkalde yderligere medicinsk assistance hos paramediciner eller læge.

Det tager fire år og syv måneder at blive ambulancebehandler

Paramediciner: SORT

Paramedicineren kan også give medicin og væske direkte i blodårerne. Denne har flere og udvidede kompetencer end Ambulancebehandleren, hvilket gør dem i stand til at håndtere patienter med komplekse symptomer.

Udover et højere kompetenceniveau har paramedicineren også flere års erfaring med præhospital akutbehandling, og dermed i stand til at løse hændelser der går ud over hverdagens hændelser.

Det tager 20 uger at uddanne sig til paramediciner. Derudover er der krav om at du er ambulancebehandler og har minimum tre års erfaring.

Akutlæge

Akutlægen er speciallæge i anæstesiologi og bliver sendt til assistance ved livstruende tilstande.

Akutlægen er den, der kan klare al avanceret akutbehandling uden for hospitalet, når patienten er i fare for at miste livet. Akutlægen kan bedøve patienten, og lægge patienten i respirator.

Udover at være speciallæge i anæstesiologi, kræves det også en særlig indsatslederuddannelse sammen med politi og brandvæsen. Denne uddannelse gør akutlægen i stand til at fungere som indsatleder på et skadested og overtage ledelsen fra en eksempelvis Advanced Paramedic.

Indsatsleder

Akutlægen er samtidig såkaldt koordinerende læge (KOOL) uden for hospitalet, så han koordinerer den samlede indsats i samarbejde med indsatslederen fra politiet og brand- og redningskorps. ​

Kontakt

Adresse

Præhospitalt Center

Ringstedgade 61, 13. etage

4700 Næstved

Se kort

Find vej på Næstved Sygehus

Ring til os

Tlf. 57 68 41 00