Gå til indhold

Intern Kontrolenhed

Se kontaktoplysninger
Intern Kontrolenhed vejleder og rådgiver lederne i kasse- og regnskabsregulativ og ledelsestilsyn samt følger op og kontrollerer, at ledelsestilsyn gennemføres i de enkelte koncernenheder.

​Region Sjællands interne kontrolenhed gennemfører kontroller for at sikre, at regionens leverandører overholder danske løn- og arbejdsvilkår og har ansat det aftalte antal lærlinge, elever og praktikanter.

Kontrollerne foretages ud fra en risikobaseret kontrolplan samt ved anmeldelser om mulige overtrædelser. Intern Kontrolenhedens kontroller foretages som uanmeldte besøg på byggepladser og arbejdssteder, hvor enheden talermed medarbejdere hos leverandører, der er omfattet af en arbejdsklausul eller sociale klausuler.

Ved mistanke om manglende overholdelse af arbejdsklausulen eller sociale klausuler foretager Intern Kontrolenheden en dokumentkontrol, hvor løn- og ansættelsesvilkår gennemgås. Såfremt der konstateres overtrædelse af klausulerne, beregnes der bod og et efterbetalingskrav, der sendes til leverandøren med krav om at fremsende en redegørelse, hvor relevante forhold uddybes.

Når redegørelsen er modtaget indkaldes til et dialogmøde med hovedleverandøren, hvor regionen og hovedleverandøren kan drøfte efterbetalingskravet, samt hvordan man kan bringe overtrædelsen af arbejdsklausulen til ophør.

Såfremt overtrædelsen ikke bringes til ophør, gives besked til den kontraktansvarlige enhed i regionen om at modregne bodsbeløb i ratebetalingerne til leverandøren. Herudover tilbageholdes beløb i ratebetalinger til leverandøren, indtil berettigede krav på yderligere løn til leverandørens eller eventuelle underleverandørers ansatte er bragt i orden.

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Intern Kontrolenhed

Alléen 15

4180 Sorø

Ring til os

Chef for Intern Kontrolenhed, Carsten Kibugi Røjgaard

Tlf. 93 56 76 75

Tlf. 93 56 76 75

Social Dumping Hotline

Tlf. 22 40 00 11

Tlf. 22 40 00 11

Skriv til os

Øvrig information

Har du mistanke om social dumping på din arbejdsplads eller andre steder i Region Sjælland? Ring til vores hotline eller send os en e-mail på: socialdumping@regionsjaelland.dk (Mailadressen må ikke anvendes til personfølsomme og fortrolige oplysninger)