Gå til indhold

Region Sjællands organisation

Bliv klogere på Region Sjællands organisering og forretningsgange og find organisationsplanen i vores organisationsdiagram.

Region Sjælland er en politisk ledet organisation, hvor det direkte folkevalgte Regionsråd har det øverste ansvar.

Regionsrådet træffer beslutninger om rammerne for Region Sjællands virksomhed. Disse beslutninger skal både tilgodese borgernes og virksomhedernes forventninger og de krav, der følger af lovgivningen inden for regionens opgaveområder.

Grundlaget for beslutningerne udvikles i et samspil med den administrative del af organisationen, her forstået som ledelse og medarbejdere i alle virksomhedsområder og tværgående centre, samt med eksterne samarbejdspartnere.

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram i stor format (pdf)

Læs mere

Læs mere om Region Sjællands organisering og forretningsgange i organisationsplanen:

Organisationsplan (pdf)