Skip to content

Koncern IT

I Koncern IT er vi midt i en spændende proces, hvor vores organisation bliver fusioneret med andre dele af Region Sjælland. Fra 1. september danner vi et helt nyt center, Koncern Digitalisering, der skal understøtte endnu stærkere borgernære digitale løsninger. Alle medarbejdere i Koncern IT vil fra 1. september være en del af Koncern Digitalisering - en ny visionær koncernenhed, hvor du som medarbejder har mulighed for at være med til at sætte retning fra start.

Koncern IT (kommende Koncern Digitalisering) er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 430 medarbejdere. Vi leverer stabil, sikker og effektiv it og digitale løsninger til regionens virksomhedsområder – ansatte, patienter og borgere.