Skip to content

Alle EAN-numre

Se kontaktoplysninger
Oversigt over alle Region Sjællands EAN-numre.
Beskrivelse Ean nr.
ANT-Kursus 5798001755382
Bakkegården 5798002014228
Bakkegården - Åben afd. Østerlund 5798002014723
Bo- og Aflastningshjemmet Skelbakken 5798001755054
Bo- og Naboskab Sydlolland 5798001865050
Byggeprojekt STENO og Lægeuddannelse, Køge 5798002040289
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling - Holbæk 5798001994781
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling - Næstved 5798002041118
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling - Roskilde, afdelingsledelse 5798002041200
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling - Roskilde, Klinik 1 & 2 5798002041101
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling - U1, Roskilde 5798002041095
Data & Udviklingsstøtte 5798002040906
Data og Udviklingsstøtte, Bibliotek, SUH 5798002042443
Den Sikrede Institution Stevnsfortet 5798001865418
Det Nære Sundhedsvæsen 5798002040302
Else Hus - Beskæftigelse 5798001755108
Else Hus - Bo 5798001755092
Filadelfia - Brommeparken 5798001998260
Filadelfia - Børneskolen 5798001998345
Filadelfia - Depot 5798001997898
Filadelfia - DSI Filadelfia Ejendom 5798002040180
Filadelfia - DSI Hospice Ejendom 5798002040371
Filadelfia - EEG 5798001998000
Filadelfia - Egebo 5798001998222
Filadelfia - Elmebo 5798001998512
Filadelfia - Hospicegården 5798001998529
Filadelfia - IT-afd. 5798001997775
Filadelfia - Kolonien Filadelfia 5798001997720
Filadelfia - Kurhus 5798001998208
Filadelfia - Køkken 5798001997850
Filadelfia - Laboratorium 5798001997935
Filadelfia - Netværket 5798001998505
Filadelfia - Serviceafd. 5798001997881
Filadelfia - Stormly 5798001998277
Filadelfia - Teknisk afd. 5798001997805
Filadelfia - Værkstedscenter 5798001997980
Frit Sygehusvalg 5798002040753
Frit Sygehusvalg - Aleris/Hamlet 5798002040746
Frit Sygehusvalg - Gl. Syd 5798001865852
Fælles Medico 5798002041378
Glim Refugium 5798001755375
Himmelev Behandlingshjem 5798001755184
Holbæk Sygehus, Akutafdelingen 5798002041705
Holbæk Sygehus, Akutafdelingen, Forskningens Hus 5798002041989
Holbæk Sygehus, Anæstesi 5798002041712
Holbæk Sygehus, Apopleksi sengeafsnit Medicin 2 5798002041842
Holbæk Sygehus, Arbejdsmedicinsk afd. 5798002042139
Holbæk Sygehus, Arbejdsmedicinsk afd., NY 5798001864756
Holbæk Sygehus, Arbejdsmedicinsk afd., SL 5798001990844
Holbæk Sygehus, Arbejdsmedicinsk afd., Socialmedicinsk Enhed 5798002041958
Holbæk Sygehus, Børneafdelingen 5798002041903
Holbæk Sygehus, Dialyseafsnit Medicin 1 5798002041941
Holbæk Sygehus, Dialysesatellitten Slagelse Medicin 1 5798002043631
Holbæk Sygehus, Drift Fælles 5798002041736
Holbæk Sygehus, Drift, Teknisk Afs. 5798002041729
Holbæk Sygehus, Forskningsenheden, Medicinsk afd. 5798002040364
Holbæk Sygehus, Fysio- og Ergoterapi 5798002041750
Holbæk Sygehus, Fælles 5798002041972
Holbæk Sygehus, Gastroenterologisk sengeafsnit Medicin 2 5798002041873
Holbæk Sygehus, Geriatrisk sengeafsnit Medicin 2 5798002041996
Holbæk Sygehus, Gynækologi og Obstetrisk 5798002041743
Holbæk Sygehus, Hjertemedicinsk sengeafsnit Medicin 1 5798002041859
Holbæk Sygehus, Kardiologisk Modtagelse 44-4 5798002042009
Holbæk Sygehus, Kirurgisk 5798002041767
Holbæk Sygehus, Klinisk Biokemisk afd. 5798002041774
Holbæk Sygehus, Klinisk Biokemisk Afd., Lab. Faglig Konsulent 5798002041781
Holbæk Sygehus, Medicin 1 fælles 5798002041804
Holbæk Sygehus, Medicin 2 fælles 5798002042023
Holbæk Sygehus, Medicinsk afd., Kardiologi 43-3 5798002041811
Holbæk Sygehus, Medicinsk afd., Nefrologi 03-5 5798002042016
Holbæk Sygehus, Medicinsk Observationsafsnit Medicin 2 5798002041835
Holbæk Sygehus, Nefrologisk sengeafsnit Medicin 1 5798002041828
Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk afd. 5798002041897
Holbæk Sygehus, Pædiatrisk afd., Øvrige 5798002041910
Holbæk Sygehus, Radiologisk afd. 5798002041927
Holbæk Sygehus, Reumatologisk ambulatorium Medicin 2 5798002041880
Holbæk Sygehus, Serviceafd. 5798001997324
Holbæk Sygehus, Serviceafd. 5798002041538
Holbæk Sygehus, Staben 5798002041934
Holbæk Sygehus, Sundhedsplatformen 5798002046137
Holbæk Sygehus, Sygehusledelsen 5798002041965
Holbæk Sygehus,  Endokrinologisk sengeafsnit Medicin 1 5798002041866
Høreapparatområdet 5798002040760
ILS, Holbæk Sygehus 5798002041408
ILS, Medico Teknik 5798002040241
ILS, Nykøbing F. Sygehus 5798002041415
ILS, Psykiatrien 5798002041422
ILS, Regionshuset, Sorø 5798002041439
ILS, Roskilde og Køge Sygehuse 5798001754958
ILS, Slagelse, Næstved og Ringsted Sygehuse 5798001864602
Intern Kontrolenhed 5798002040661
IPL - Café, Næstved 5798002040067
IPL - Indkøb, Produktion og Logistik 5798002041309
IPL - Kantine, Holbæk 5798002040074
IPL - Kantine, Køge 5798002040098
IPL - Kantine, Nykøbing F. 5798001865869
IPL - Kantine, Næstved 5798001865876
IPL - Kantine, Psyk. Roskilde 5798002040128
IPL - Kantine, Psyk. Slagelse 5798002040135
IPL - Kantine, Psyk. Vordingborg 5798002040142
IPL - Kantine, Ringsted 5798001997164
IPL - Kantine, Roskilde 5798002040081
IPL - Kantine, Slagelse 5798002040043
IPL - Kantiner, Fælles 5798002041507
IPL - Koncern Indkøb 5798002041316
IPL - Regionshus 5798002040104
IPL - RS Arealpleje 5798001997508
IPL - RS Køkken, Fælles 5798001997102
IPL - RS Køkken, Holbæk 5798001997126
IPL - RS Køkken, Slagelse 5798001997140
IPL - RS Lager & Transport - Lager 5798002040494
IPL - RS Lager og Transport -  Transport 5798002041521
IPL - RS Vaskeri, Kunde & Kvalitet 5798001865890
IPL - RS Vaskeri, Nykøbing F. 5798001864848
Kofoedsminde 5798001865296
Kommunikation 5798002040258
Koncern HR 5798002040159
Koncern HR - Center for Uddannelse og Kompetence 5798001754989
Koncern IT 5798002040203
Koncern IT - IT Sundhed.dk 5798002040449
Koncern IT - IT Sundhedsplatform 5798002040166
Koncern Økonomi 5798002040005
Koncern Økonomi - Leasingaftaler 5798002040333
Koncern Økonomi - Projekter 5798001866156
Landsdels Sygehuse 5798002040029
Ledelsessekretariatet 5798002040708
Marjatta - Sofiegården 5798001865494
Marjatta - Værksted Snesere 5798001865531
Marjatta - Administration 5798001865289
Marjatta - Café og Servicefag 5798002040852
Marjatta - Fredskov 5798002040197
Marjatta - Ristolahaven 5798001865463
Marjatta - Sampovig 5798001865470
Marjatta - Vidarslund 5798001865487
Marjatta - Voksencenteret Ristolahaven - Bøgehuset 5798002040869
Nykøbing F- Sygehus, Fysio- Ergoterapi 5798001864749
Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingen 5798001866118
Nykøbing F. Sygehus, Anæstesi 5798001865951
Nykøbing F. Sygehus, Center for Epidemiologisk Forskning 5798002043112
Nykøbing F. Sygehus, Drifts- og serviceafdeling 5798001864824
Nykøbing F. Sygehus, Fælles 5798001866262
Nykøbing F. Sygehus, Gynækologi og obstetrisk 5798001866217
Nykøbing F. Sygehus, Intern medicin 5798001865975
Nykøbing F. Sygehus, Kirurgi 5798001865982
Nykøbing F. Sygehus, Lolland-Falster Undersøgelsen, LOFUS, NY 5798002043105
Nykøbing F. Sygehus, Ortopædkirurgi 5798001866200
Nykøbing F. Sygehus, Pædiatri 5798001866224
Nykøbing F. Sygehus, Radiologi 5798001866019
Nykøbing F. Sygehus, Serviceafdeling 5798002041576
Nykøbing F. Sygehus, Staben 5798001866255
Nykøbing F. Sygehus, STENO, Supplerende projektmidler 5798002040272
Nykøbing F. Sygehus, Sygehusledelse 5798001866248
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, AK-Centret 5798002043662
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Akutafdeling, SL 5798001866125
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Anæ.-OP-Intensiv, SL 5798001988964
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Anæstesi-OP-Intensiv, NÆ 5798001864671
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Bygningsafdelingen 5798001866101
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Center for Multisygdom og Kronisk Sygdom 5798002040234
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Forskning 5798001990141
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Fysio- Ergoterapiafd., NÆ 5798001864725
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Fysio- ergoterapiafdelingen, SL 5798001990332
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Fællesområder 5798001864831
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Garantiklinikken, NÆ 5798001866286
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Geriatri 5798001864732
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Gynækologi og obstetrik, NÆ 5798001864633
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, HR, Udd. & Forskning 5798001866064
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Karkirurgi, SL 5798001866279
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Klinisk Biokemi, NF 5798001865999
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Klinisk biokemi, NÆ 5798001864787
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Klinisk Biokemi, SL 5798001992428
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Kvalitet 5798002043617
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Ledelsessekretariatet 5798001866040
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, MaveTarmKirurgi, SL 5798001988261
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Medicin 1, Afd. for Lunge-, Mave-tarm- og Gigt-, og Bindevævs- og Rygsygdomme 5798001990202
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Medicin 2, Afd. for Hjerte- og Hormonsygdomme 5798002041651
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Medicin 3, Afd. for Hjerne-, Nerve- og Ældresygdomme 5798001864718
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Ortopædkirurgi, SL/NÆ 5798001987967
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Pædiatri, NÆ 5798001864701
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Radiologi, NÆ 5798001864763
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Radiologi, RI 5798001993227
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Radiologi, SL 5798001993326
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Regionale Biobank 5798002043686
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Regionale Sekretariat for Tarmkræftscreening 5798002043679
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Serviceafsnit Næstved 5798002041514
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Serviceafsnit Ringsted 5798002041491
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Serviceafsnit Slagelse 5798001997348
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Serviceafsnit Slagelse Fælles 5798002041545
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Stabsfunktion - Klinisk Biokemisk Afd. 5798002043693
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Sygehusledelse 5798001866026
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Teknisk afdeling, NÆ 5798001864817
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Teknisk afdeling, RI 5798002043624
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Teknisk afdeling, SL 5798001996242
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Økonomi og Planlægning 5798001866033
Platangårdens Ungdomscenter 5798001865081
Primær Sundhed, KAP-S 5798002040319
Projekt Universitetssygehus Køge - Byggeprojekt 5798002041460
Præhospitalt Center - Befordringsservice 5798001866088
Præhospitalt Center - Lægeambulance 5798001988971
Præhospitalt Center - Sekretariat 5798002040807
Psykiatri - Fælles Service Slagelse 5798002041231
Psykiatri - Kliniske enheder - Enhed for Brugerstyret Psykiatri 5798002041217
Psykiatri - Kliniske Enheder - Forskningsenheden - Slagelse 5798002041163
Psykiatri - Kliniske Enheder - Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering 5798002041248
Psykiatri - Kliniske enheder - Psykiatrisk Visitationsklinik 5798002041224
Psykiatri - Kliniske enheder - Psykinfo 5798002041187
Psykiatri - Kliniske enheder - Teknik 5798001864879
Psykiatri - Psykiatrien Syd 5798002041149
Psykiatri - Psykiatrien Øst 5798002041156
Psykiatri - Serviceafdeling 5798002041194
Psykiatrien Vest - Holbæk 5798001994279
Psykiatrien Vest - Nykøbing Sj. 5798001994880
Psykiatrien Vest - Slagelse 5798001993777
Psykiatriledelsen 5798001993876
Psykiatriledelsens stab 5798001994286
Regional Udvikling 5798002040500
Regional Udvikling - Projekt REEEZ 5798002040470
Regional Udvikling - STRING Sekretariat 5798002040487
Regional Udvikling - Tilskud 5798002040456
Regionsrådet - Direktionen 5798002040654
Retspsykiatrisk Afdeling 5798001995085
Roskildehjemmet 5798001755368
Sjællands Universitetshospital, Akutafdeling, KØ 5798002042108
Sjællands Universitetshospital, Anæstesi. Afd., KØ 5798002042115
Sjællands Universitetshospital, Anæstesi. Afd., RO 5798002042122
Sjællands Universitetshospital, Billeddiagnostisk Afd., KØ 5798002042146
Sjællands Universitetshospital, Dermatologisk Afd., RO 5798002042153
Sjællands Universitetshospital, Driftsafd. Teknisk afsnit, KØ 5798002042177
Sjællands Universitetshospital, Driftsafd. Teknisk afsnit, RO 5798002042160
Sjællands Universitetshospital, Driftsafdelingen, FÆ 5798002042184
Sjællands Universitetshospital, Fælles drift 5798002042641
Sjællands Universitetshospital, Geriatrisk Afd., RO 5798002042191
Sjællands Universitetshospital, Gyn/Obs Forskning 5798002042214
Sjællands Universitetshospital, Gynækolog./Obstetrisk Afd., RO 5798002042207
Sjællands Universitetshospital, Hæmatologisk Afd., RO 5798002042221
Sjællands Universitetshospital, Intern Medicin M3, KØ 5798002040210
Sjællands Universitetshospital, Journalarkivet 5798002042450
Sjællands Universitetshospital, Kardiologisk Afd., RO 5798002042238
Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Afd. 5798002042269
Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Afd., Endoskopienhed, KØ 5798002042535
Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Afd., Sengeafsnit A 1, RO 5798002042504
Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Afd., Sengeafsnit A 2, RO 5798002042511
Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Afd., Sengeafsnit A3, KØ 5798002042498
Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Ambulatorium/SDK, KØ 5798002042528
Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Forskning 5798002042276
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Biokemisk., KØ 5798002042245
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Biokemisk., RO 5798002042252
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Farmakologisk Enhed 5798002042382
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Fysiologisk./NuKleamed. - NÆ 5798001864800
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Fysiologisk./NuKlearmed. - KØ Afd., KØ 5798002042283
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Fysiologisk/Nuklearmed. - HO 5798002041798
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Immunologi, NSR 5798001865883
Sjællands Universitetshospital, Klinisk mikrobiologi, SL 5798001992725
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Onkologisk afd., RO 5798002042337
Sjællands Universitetshospital, Klinisk Onkologisk Forskning 5798002042344
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Endokrinologi, KØ 5798002042542
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Endokrinologisk Amb., KØ 5798002042597
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Fælles Sekretærer, KØ 5798002042580
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Gastroenterologi, KØ 5798002042559
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Gastromedicinsk Amb., KØ 5798002042610
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Intern Medicinsk Amb., KØ 5798002042627
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Kardiologi, KØ 5798002042566
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Kardiologisk Amb., KØ 5798002042603
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., KØ 5798002042290
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Reumatologi og Geriatri, KØ 5798002042573
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., RO 5798002042313
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Afd., Videnscenter for Knoglesundhed, KØ 5798002040227
Sjællands Universitetshospital, Medicinsk Forskning, Køge 5798002042306
Sjællands Universitetshospital, Neurologisk Afd., RO 5798002042320
Sjællands Universitetshospital, Neurologisk Forskning 5798002040340
Sjællands Universitetshospital, Onkologi afsnit, NÆ 5798001864695
Sjællands Universitetshospital, Ortopædkirurgisk afd., Forskning 5798002040326
Sjællands Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afd., KØ 5798002042351
Sjællands Universitetshospital, Patologiafd. NÆ/SL/RI 5798001864770
Sjællands Universitetshospital, Patologiafd., RO 5798002041644
Sjællands Universitetshospital, Patologiafdeling, SL/RI 5798002042368
Sjællands Universitetshospital, Plastikkirurgisk Afd. 5798002042399
Sjællands Universitetshospital, Pædiatrisk afd., Klinisk Genetik, RO 5798002042658
Sjællands Universitetshospital, Pædiatrisk Afd., RO 5798002042405
Sjællands Universitetshospital, Reumatologisk Afd. 5798002042412
Sjællands Universitetshospital, Serviceafsnit - Køge 5798002041583
Sjællands Universitetshospital, Serviceafsnit - Roskilde 5798002041484
Sjællands Universitetshospital, Staben 5798002042474
Sjællands Universitetshospital, Sygehusledelsen 5798002042481
Sjællands Universitetshospital, Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, NÆ,SL.RI 5798001864657
Sjællands Universitetshospital, Urologisk Afd., RO 5798002042429
Sjællands Universitetshospital, Øjenkirurgisk 5798002042436
Sjællands Universitetshospital, Øre,- Næse-, Hals- og Kæbekirurgi, Hørecenter Sjælland 5798002040425
Sjællands Universitetshospital, Øre,- Næse-, Hals- og Kæbekirurgi, OP 5798002040388
Sjællands Universitetshospital, Øre,- Næse-, Hals- og Kæbekirurgi, Sengeafsnit 5798002040395
Sjællands Universitetshospital, Øre,- Næse-, Hals- og Kæbekirurgi, TMK/RT 5798002040432
Sjællands Universitetshospital, Øre,- Næse-, Hals- og Kæbekirurgi, ØNH Amb. 5798002040418
Sjællands Universitetshospital, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afd., Søvnspnø, KØ 5798002042634
Sjællands Universitetshospital, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk afd., ØNH 5798001864640
Sjællands Universitetshospital, Øre-, Næse-, Hals-, og Kæbekirurgisk afd., Fokussanerede patienter 5798001866149
Socialafdelingen 5798002040401
Specialtandplejen, fælles 5798002030228
Steno Diabetes Center 5798002040173
Sundhedsstrategisk Planlægning 5798002040050
Sundhedsstrategisk Planlægning - Byg 5798002040111
Sygehusapoteket Sjælland, fælles 5798002041255
Sygehusapoteket Sjælland, fælles, intern 5798002041262
Synscenter Refsnæs 5798002004724
Udvidet frit Sygehusvalg 5798001755351

​​

Kontakt

Adresse

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Mandag – torsdag 8.00-15.30
Fredag 8.00-15.00.

Ring til os

Tlf. 70 15 50 00