Skip to content

Hvis du ønsker din sag genoptaget

Se kontaktoplysninger
Du kan anmode Region Sjælland om at få genoptaget din fordelingssag.

Telefontider

Har du spørgsmål angående fordelingen til gymnasier kan du kontakte Regional Udviklings kontor for uddannelser på:

Telefon: 57 87 59 04

Kontorets telefontider er:
Formiddag 9.30 – 11.30
Eftermiddag 13.00 – 14.30

Anmod om at fordelingssag genoptages

Hvis du vil anmode om at få din fordelingssag genoptaget, skal du henvende dig til regionen via digital post senest den 11. juni 2023.

Send digital post til Region Sjælland via Borger.dk (login med MitID)

link til borger.dk

Herunder kan du download en kort guide til hvordan du sender digital post. Det er vigtigt at du sender som digital post af hensyn til GDPR.

Guide - Send digital post via www.borger.dk

Bemærk at vi ikke sagsbehandler pr. telefon. Ønsker du, at din sag bliver genbehandlet skal du sende os en mail. I mailen skal du beskrive sagen og redegøre hvorfor du mener, at der er sket en fejl.

Regionen genoptager sagen for at vurdere, om der er grundlag for at give dig helt eller delvist medhold.

Hvis du er under 18 år

Hvis du er under 18 år, kan den eller de personer, der har forældremyndigheden, anmode om at få sagen genoptaget på dine vegne.

Hvis du ikke får medhold i din genoptagelsesanmodning, kan du klage til Børne- og Undervisningsministeriet over retlige spørgsmål.

Med retlige spørgsmål henvises der til overholdelse af elevfordelingsreglerne, forvaltningsloven og almindelige forvaltningsretlige principper m.v.

Der kan ikke klages over Børne- og Undervisningsministeriets afgørelse.

Du finder klagevejledningen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Region Sjælland. Se kontaktoplysninger herunder.

 

Kontakt

Adresse

Regional Udvikling

Region Sjælland

Alléen 15

4180 Sorø

Åbningstider

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00
Åben alle hverdage, undtagen hverdage mellem jul og nytår.
Lukket alle helligdage og weekender.

Ring til os

Man-tors: 8.30 - 15.30
Fredag: 8.30 - 15.00Tlf. 57 87 59 04