Søg
 

Publikationer

Her finder du en oversigt over Region Sjællands publikationer.


​​​

Søg efter specifik publikation

Søg på titel, kategori eller et emne for at se specifikke publikationer.
Eksempel: Søger du på "Liv og Perspektiv" får du vist alle publikationer med titlen "Liv og Perspektiv".
Kategorier: Sundhed, Miljø, Social, Udvikling, Politik, Om Regionen.
Alle publikationer

Dato
Publikation
Kategori
12.03.18
Grundlagsanalyse Sjælland 2018

Grundlagsanalyse Sjælland 2018Med denne analyse kan man bl.a. blive klogere på befolkningen i Region Sjælland, hvilke kommuner der har flest arbejdspladser, hvor mange personer med en lang videregående uddannelse der bor i regionen, samt eksporten.

Udvikling
08.03.18
Regionen fjerner forurenet jord - Gravearbejde og reetablering

Regionen fjerner forurenet jord - Gravearbejde og reetableringI denne pjece står der, hvad der sker, når Region Sjælland skal fjerne forurenet jord fra din grund.

Miljø
25.01.18
Brugertilfredshedsundersøgelse af den akutte præhospitale indsats 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse af den akutte præhospitale indsats 2017Brugertilfredshedsundersøgelsen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at følge udviklingen af borgernes oplevelser med og tilfredshed af den akutte præhospitale indsats i Region Sjælland.

Sundhed
01.01.18
VækstTendens 2017

VækstTendens 2017VækstTendens Sjælland 2017 er et faktabaseret videngrundlag for alle med interesse for erhvervsudvikling og den generelle økonomiske udvikling i Region Sjælland.

Udvikling
20.12.17
Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet?Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige virkninger er det nødvendigt at vide, hvor forureningerne er, det kalder vi "kortlægning af jordforurening".

Miljø
07.12.17
Indsatsplan for jordforurening 2018 (udkast)

Indsatsplan for jordforurening 2018 (udkast)Region Sjælland laver hvert år en plan for, hvilke opgaver regionen løser på jordforureningsområdet. Planen, som kaldes "Indsatsplan", sendes i offentlig høring.

Miljø
05.12.17
Vækst og beskæftigelsesredegørelse, 3. kvartal 2017

Vækst og beskæftigelsesredegørelse, 3. kvartal 2017Redegørelsen for dette kvartal har fokus på erhvervslivets udvikling og forventninger.

Udvikling
18.09.17
Vækst- og beskæftigelsesredegørelsen, 2. kvartal 2017

Vækst- og beskæftigelsesredegørelsen, 2. kvartal 2017Redegørelsen sammenfatter oplysninger om udvalgte data, der beskriver tendenserne på arbejdsmarkedet og i erhvervslivet.

Udvikling
11.09.17
Praksisplan for speciallægehjælp

Praksisplan for speciallægehjælpPraksisplanen beskriver det nuværende tilbud af speciallægeydelser i regionen og sætter rammerne for de fremtidige udviklingsmuligheder.

Sundhed
01.09.17
VækstVilkår 2017 - 17 sjællandske kommuneanalyser

VækstVilkår 2017 - 17 sjællandske kommuneanalyserVækstVilkår giver det samlede overblik over erhvervsudviklingen i Region Sjællands kommuner og beskriver de lokale styrker og udfordringer.

Udvikling

Præsentationer

Sygehuse, klinikker, apoteker og andre kan finde relevante præsentationer her: