Søg
 

Vis fra publikationer

Præhospitalt Center: Årsrapport 2016

Tirsdag d. 14. marts 2017

Statusrapport for akutberedskabet,
patientbefordring og sundhedsberedskabet
i Region Sjælland.

​Forord ved Benny Jørgensen, Præhospital direktør, Region Sjælland:

2016 var et år som blev præget af mange gode og innovative tiltag for akutberedskabet.

Efter udbudsproces i 2015, hvor Falck Danmark A/S samlet set gav det bedste bud på de udbudte kontrakter, blev nye ambulancekontrakter pr. 1. februar 2016 en realitet. I kølvandet af denne opstart blev det således også til en afsked med Roskilde Brandvæsen, som gennem en lang årrække har leveret akutberedskab til Region Sjælland. Præhospitalt Center vil gerne i denne sammenhæng benytte muligheden for igen at takke for det gode og konstruktive samarbejde gennem mange år.

Fremtiden venter foran os, med mange gode innovative tiltag i de nye kontrakter, og for bare at nævne et par stykker:

  • 10% af redderstyrken skal være elever
  • Flere uddannelsesdage til ambulanceassistenter og -behandlere
  • Antallet af paramedicinerbemandede ambulancer er stigende (fra 17 til 24 beredskaber)
  • Hjertekompressionsmaskiner i samtlige ambulancer

Der er grund til stolthed

For nuværende kan Region Sjælland præsentere 190 paramedicinere, hvilket er den (markant) største andel i Danmark.

Region Sjælland tog i 2016 hul på et nyt stort projekt, med udbud af Vagtcentral IT system, efter en ny EU-udbudsform med forhandling. Det har generelt været en god proces, som har resulteret i, at svenske Carmenta Cord Com her i den første del af 2017 er en meget stor og tæt samarbejdspartner hen mod maj 2017, hvor vi konverter vores Vagtcentral til styring og optimering på en helt ny platform for regionens præhospitale ressourcer.

Akutområdet har generelt været præget af, forventede og budgetterede, aktivitetsstigninger. Den gennemsnitlige ambulanceresponstid er således blevet en del bedre i 2016, hvor gennemsnittet for hele regionen er 8:18. Akutbiler og nødbehandlerenheder realiserede en gennemsnitsresponstid på 7:45.

Regionens 1-1-2 akuthjælperordninger er øget til 17 enheder og er således med til at sikre borgerne i særlige områder en god akuthjælp i tilfælde af akut opstået sygdom og tilskadekomst. Akuthjælperne har oplevet udkald til 275 hændelser i 2016 og giver dermed borgerne hurtig og effektiv førstehjælp. Den landsdækkende akutlægehelikopter har været anvendt 915 gange i Region Sjælland. Primære missioner er flyvning med hjerte-karsyge borgere.

I år har vi valgt at dele vores årsrapport i to dele. Denne statusrapport her, med nøgletal fra 2016, og den anden med et supplerende og dyberegående overblik over Region Sjællands præhospitale område.  ​​​​​​​​​

Dato
Tirsdag d. 14. marts 2017
Udgiver
Region Sjælland
Antal sider
52
Pris
Gratis
Oprettet
14.03.17
Opdateret
20.03.19
 

 Kontakt

 
Præhospitalt Center
Region Sjælland
Fælledvej 1
4200 Slagelse
Tlf. 57 68 41 00
EAN 5798002040807

​​Tidligere årsrapporter

2014
2013

​Se også

​​