Søg
 

Udbud: Region Sjælland udbyder ambulancetjenesten

Region Sjælland har offentliggjort udbuddet af ambulancetjeneste og liggende patienttransport.

Region Sjællands ambulancekørslen og den liggende patienttransport er udbudt i 4 geografisk opdelte delaftaler.

Alle 4 delaftaler er udbudt, men Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet, at Region Sjælland selv, når tilbuddene foreligger, vil hjemtage driften i 2 geografisk sammenhængende delområder.

Det er desuden besluttet, at der skal laves kontrolberegning i forbindelse med udbuddet.

Kontrolberegningen skal bruges til at afdække hvilke 2 områder, regionen konkret skal hjemtage, samt til generelt at støtte den politiske beslutningsproces, herunder overvejelsen om, hvorvidt Region Sjælland skal hjemtage yderligere delområder til egen drift.

Skifter fra responstidsmodel til beredskabsmodel

Når Region Sjællands kontrakt med Falck Danmark A/S om drift af ambulancetjenesten udløber primo 2024, vil de(n) kommende leverandør(er) skulle varetage opgaven på nye og andre betingelser.

Det fremgår af det udbud af driften af ambulancetjeneste og den liggende patienttransport, som Region Sjælland netop har offentliggjort.

Den nuværende responstidsmodel udskiftes med en såkaldt beredskabsmodel.

Beredskabsmodellen indebærer, at Region Sjælland selv disponerer over og bestemmer antallet af ambulancer samt deres placeringer. Det giver regionen det samlede ansvar for responstiderne.

Regionens Præhospitale Center har forpligtet sig til at overholde nogle responstider, der er fastlagt af Regionsrådet.

De politiske drøftelser i forlængelse af udbudsresultat og kontrolberegninger gennemføres i efteråret 2021, hvorefter de nye kontrakter forventes indgået.
 

Yderligere informationer

 
Ambulancetjenesten og den liggende patienttransport er udbudspligtige tjenesteydelser og skal derfor i udbud inden indgåelse af nye kontrakter med leverandører.
 
De nuværende kontrakter med Falck Danmark A/S udløber 31. januar 2024 uden mulighed for forlængelse. Der skal derfor gennemføres et udbud for at indgå nye kontrakter, der bliver gældende fra 1. februar 2024.
 

Kontaktpersoner

Regionsrådsformand Heino Knudsen
Mobil 51 14 54 96

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen
57 87 50 22                         

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
18.12.20
Opdateret
18.12.20
Link til denne side: