Søg
 

Information til markedet om udbud af ambulanceberedskab i Region Sjælland

The Organisation, Danish Regions, approved the report: ”Strengthening the competition on the market for ambulance services in Denmark” in October 2018. One of the recommendations was to provide information to potential bidders on ambulance services in Denmark, and to this regard a web-site has been established. You have now reached the sub-site containing specific information about the ambulance services in Region Zealand, which will be provided in Danish below. 

Præhospitalt Center i Region Sjælland varetager tilvejebringelse af ambulanceberedskabet i Region Sjælland, og har én leverandør efter seneste udbud af opgaven i 2014. Læs mere om akutberedskabet i Region Sjælland her og find kontaktinformation for Præhospitalt Center her

 
Region Sjællands kontrakter for ambulanceberedskab løber til og med den 31. januar 2024. 

 
Dokumenterne fra seneste udbud i 2014 kan findes her:

 

 
I Region Sjælland er ressourcerne i ambulancetjenesten i nuværende kontraktperiode organiseret efter en responstidsmodel. Kontrakterne er i nuværende periode opdelt i tre delområder med hver to responstidsområder – seks responstidsområder i alt. 

 
Som konsekvens af, at leverandøren i indeværende kontraktperiode har ansvar for at overholde konkrete responstidskrav, er det også leverandøren, der har valgt ambulancebasernes placering samt antallet af ambulancebaser og ambulanceberedskaber. Tilsvarende varetager leverandøren den tekniske disponering af ressourcerne. I Region Sjælland er der for nuværende 26 ambulancebaser og ca. 60 ambulanceberedskaber samt 18 sygetransportvogne. 

 
24 af ambulanceberedskaberne er kontraktligt paramedicinerbemandede. Region Sjælland har forudbestemt den fysiske placering af disse 24 paramedicinerbemandede beredskaber.

 
Seneste årsrapport med data over antal kørsler mv. kan findes her​.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.05.19
Opdateret
26.11.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Præhospitalt Center
Ringstedgade 61, etage 13
4700 Næstved
Tlf. 57 68 41 00
EAN 5798002040807
 

 Oversigtslinks