Søg
 

Vision og handlingsplan for Region Sjælland 2014 -2017

"Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed – Region Sjælland er til for dig". Læs om Region Sjællands vision og handlingsplan for 2014-2017.

"Program for Region Sjælland, Vision, Handlingsplan 2014-2017" tegner Region Sjællands vision og de handlinger, der prioriteres i 2014-2017.

Programmet er retningsgivende og rammesættende for Regionsrådets arbejde i forhold til Konstitueringsaftalen for Regionsrådsperioden 2014-2017.

Programmets to dele

  • Del I: Region Sjællands vision med dertilhørende strategiske hovedmålsætninger med udgangspunkt i Konstitueringsaftalen​. I Del I beskrives også forudsætningerne for robusthed i økonomien.
  • DEL II​ konkretiserer disse strategiske målsætninger i en handlingsplan. Handlingsplanen er bygget op om afsnit, der beskriver formål, konkrete initiativer og sigtelinjer.​

Læs mere


Opsummering

Visionen er: Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed – Region Sjælland er til for dig.

Strategiske målsætninger

  • vi skaber gode rammer for udvikling af regionens erhvervsmæssige styrkepositioner i tæt samspil med regionens virksomheder, for at skabe flere arbejdspladser
  • vi udnytter de offentlige anlægsinvesteringer og offentlige virksomheder i regionen til at udvikle erhvervslivet og skabe varig vækst og beskæftigelse
  • vi sætter borgerne først og tager lederskab for et aktivt og levende demokrati, hvor borgere, patienter, pårørende og frivillige er aktive partnere og medspillere, i udviklingen af regionens sundhedsvæsen og i spørgsmål om den enkeltes sundhed og sygdom
  • vi videreudvikler et sammenhængende sundhedsvæsen, der er til for dig. Borgerne skal opleve integrerede forløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksis. Det sker ved, at vi fastholder og styrker almen praksis
  • vi videreudvikler et højt specialiseret sygehusvæsen, hvor kvaliteten og patientsikkerheden er i top, og hvor den enkelte patient kommer rettidigt og hurtigt til udredning og behandling
  • medarbejderne er det vigtigste aktiv i Region Sjællands virke


Indhold (pdf, åbner i nyt vindue)

Læs mere om vision og handlingsplan for Region Sjælland 2014-2017 ved at klikke på links herunder:


DEL I

A. Vision og strategiske hovedmålsætninger

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
04.06.14
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
Andre sider under Vision, handlingsplan og virksomhedsgrundlag
 

 Kontakt

 
Ledelsessekretariatet
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 10

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.