Søg
 

Region Sjællands hovedopgaver

Læs om Region Sjællands hovedopgaver.

Region Sjællands hovedopgaver

Region Sjællands hovedopgaver er:

 • Drift og udvikling af sygehuse
 • Drift og udvikling af psykiatri og sociale tilbud
 • Regional trafikplanlægning
 • Bekæmpelse af jordforurening

Sygehuse og akutberedskab

Nem og rettidig adgang til sammenhængende sundhedsydelser er et vigtigt mål for Region Sjælland. Et andet mål er, at så mange behandlinger som muligt, skal foretages på regionens egne sygehuse.

Region Sjællands Regionsråd vedtog i 2010 en ny sygehusplan, som betyder, at der skal være:
 
 • Hovedsygehus i Køge
 • Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing F.
 • Specialsygehuse i Roskilde og Næstved.

Et stort akutberedskab skal sikre nær og hurtig behandling. Der er ambulancer og akutbiler fordelt over hele regionen og sundhedscentre i en række byer.  


 

Sociale tilbud og sikrede institutioner

Region Sjælland har en lang række specialiserede sociale tilbud for børn, unge og voksne.
 
 

Region Sjælland har en række sikrede institutioner for børn, der har fået en dom, men er for unge til at være i fængsel, samt voksne udviklingshæmmede.

Bakkegården er en sikret institution for unge kriminelle, som samtidig er landsdækkende kompetencecenter for specialiseret indsats for dårligt begavede unge. Målet er at forebygge kriminel adfærd.

 

Psykiatri

Psykiatrien i Region Sjælland har som mål at skabe et bedre liv for borgere med sindslidelse.
 

Behandlingen foregår mange stede i regionen. Tre ud af fire patienter behandles ambulant, enten hjemme ved dem selv eller i et dagtilbud, som for eksempel Distriktspsykiatrien eller Psykiatrisk Klinik. Udover ambulant behandling er der knap 400 sengepladser i Psykiatrien.

I 2015 blev Danmarks mest moderne psykiatrisygehus, Psykiatrisygehuset i ​Slagelse, indviet og taget i brug. Psykiatrisygehuset er banebrydende inden for arkitektur, lys, kunst og natur, hvilket skaber nogle helt unikke rammer for en moderne behandling.
 

Sundhed og praktiserende læger 

Region Sjælland samarbejder med de 17 kommuner i regionen om indlæggelse, forebyggelse, genoptræning og hjælpemidler. Målet er blandt andet at skabe en høj brugertilfredshed i kontakten med egen læge og andre behandlere.

Region Sjælland har ansvaret for privatpraktiserende læger, privatpraktiserende speciallæger og andre tilbud inden for sygehussikringsområdet, som fysioterapeuter, tandlæger, kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter.

Regionen deltager i en lang række samarbejdsprojekter, blandt andet med gymnastik- og idrætsforeninger, og i begivenheder, der sætter sundhed og motion i fokus.  


 

Rent grundvand

Rent grundvand er afgørende for, at vi kan få rent drikkevand nu og i fremtiden. Derfor har beskyttelsen af grundvand højeste prioritet i Region Sjællands indsats på jordforureningsområdet.

Mange forureninger truer grundvandsressourcerne, og det er regionens opgave at kortlægge, undersøge og gennemføre oprydning af disse forureninger.

Se mere om jordforurening i Region Sjælland


 
  

Klimastrategi

Sammen med kommunerne har Region Sjælland fået sat skub i en udvikling, hvor der tænkes i muligheder, når klimaudfordringerne skal tackles.

Et af resultaterne er en fælles klimastrategi. Essensen i den regionale klimastrategi er at holde fokus på 3 elementer.

 • Forebyggelse
 • Tilpasning
 • Innovation
  

Mere om Region Sjællands klimaindsats


  

Forskning og internationalt udsyn

Der er mere end 20 forskningsinstitutioner og forskningsvirksomheder i Region Sjælland.

Blandt de største er:

 

Forskerparken CAT Roskilde Universitet Risø

Sygehusene i regionen samarbejder med Harvard University om at udvikle akutafdelinger. Aftalen handler blandt andet om træning, planlægning og mentorordning.

Region Sjællands strategi for den internationale indsats har tre omdrejningspunkter:

 
 • At udvikle og samarbejde med internationale netværk, der kan medvirke til Region Sjællands udvikling
 • At stimulere virksomheder, organisationer og institutioner til at arbejde mere internationalt
 • At samarbejde med naboregioner til metropoler

 

Trafik

Region Sjælland har ansvaret for drift og finansiering af regional busdrift og lokalbaner.

Målet er at forbedre den kollektive trafik, så endnu flere borgere får mulighed for og lyst til at bruge busser og tog. Samtidig vil det styrke virksomhedens rekrutteringsmuligheder og den regionale udvikling generelt.

De fire lokalbaner i Region Sjælland er:

 • Lollandsbanen
 • Høng-Tølløsebanen
 • Odsherredbanen
 • Østbanen

Køreplaner og trafikinfo for de fire lokalbaner Mere om Region Sjællands indsats for kollektiv trafik

 

Alle fire baner er ved at få nye tog. Samtidig bliver baneanlæggene renoveret, så brugerne får et moderne og velfungerende transporttilbud.​ 


 

Uddannelse og kultur

Generelt er der stigende efterspørgsel efter faglært arbejdskraft med en videregående uddannelse. Der vil blandt andet komme til at mangle personale på social- og sundhedsområdet, viser undersøgelser.

Region Sjælland arbejder målrettet på at sikre, at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Se mere om uddannelsesindsatsen

På kulturområdet yder Region Sjælland tilskud til en lang række kulturelle projekter. Projekterne spænder vidt fra folkemusik til børneteater, kunstudstillinger og streetmovement.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
28.11.11
Opdateret
08.08.22
Link til denne side:
Andre sider under Hvad laver Region Sjælland?
 

 Kontakt

 
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00
Åbningstid:
mandag – torsdag 8.00-16.00
fredag 8.00-15.00.


Budget for Region SjællandI "Budget 2021" finder du flere nøgletal om Region Sjællands opgaver samt budgettet for 2021:
 ​

Strategi for Region Sjælland

Regionrådets strategi 2018-2021 

 

Hent Region Sjællands strategi (pdf)