Søg
 

Whistleblowerordning: Tip Region Sjælland anonymt

Whistleblowerordningen skal sikre trygge rammer for, at du kan videregive oplysninger om Region Sjælland uden at frygte for negative konsekvenser.

Ordningen gælder for medarbejdere og øvrige personer med en arbejdsmæssig tilknytning til Region Sjælland, herunder eksterne samarbejdspartnere og leverandører.

Indberetninger til whistleblowerordningen kan handle om væsentlige eller grove fejl og forsømmelser i Region Sjællands forhold.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl, krænkende handlinger og andre utilfredsstillende forhold. 

Region Sjælland opfordrer fortsat medarbejderne til at rette henvendelse til deres nærmeste leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant om kritisable forhold. 

Arbejdsmiljølinjen kan også bruges af regionens medarbejdere, hvor der anonymt kan søges råd og vejledning. Det er også muligt at følge regionens retningslinje om bekymringshenvendelser i Region Sjælland for medarbejdere på regionens sygehuse.

Du kan indberette følgende til whistleblowerordningen

Visse overtrædelser af EU-retten: for eksempel overtrædelser vedrørende reglerne om offentlige udbud og reglerne om folkesundhed 

Alvorlige lovovertrædelser samt alvorlige forhold i øvrigt: For eksempel Strafbare forhold. Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivning. Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen (chikane)

Indberetning til Region Sjællands whistleblowerordning

Indberetninger til whistleblowerordningen sker skriftligt (elektronisk) via en webportal, Safe2Whistle, som kan tilgås her:

Oprettet
16.12.21
Opdateret
06.07.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 70 15 50 00
Åbningstid:
mandag – torsdag 8.00-16.00
fredag 8.00-15.00.