Søg
 

EAN, CVR og konto-numre

Find EAN-numre til afdelinger og enheder i Region Sjælland samt Region Sjællands hovedkonto og CVR-nummer.

EAN-numre i Region Sjælland

Region Sjællands hovedbankkonto

Jyske Bank
Reg.nr.: 5067
Kontonr.: 324000-3
Iban Nr.: DK95 5067 0003 2400 03
Swift: JYBADKKK 

EAN-nummeret sikrer, at de elektroniske fakturaer automatisk ender det rette sted i vores økonomisystem. 

Alle fakturaer til Region Sjælland skal indeholde:

  • Et EAN-lokationsnummer
  • Et navn på rekvirenten
    Som udgangspunkt vil det være bestillerens mail adresse.

Er du i tvivl om hvilket nummer du skal bruge, er du velkommen til at kontakte Koncern Økonomi.

Region Sjællands CVR-nummer: 29190658

EAN numre for Regionshuset i Sorø:

EAN-Lokationsnummer Enhed
5798002040654 Regionsrådet
5798002040005 Koncern Økonomi
5798002041309 Koncernservice
5798002040159 Koncern HR
5798002040203 Koncern IT
5798002040258 Kommunikation
​5798002040661 ​Intern Kontrolenhed
5798002040302 Det nære sundhedsvæsen
5798002040401
Socialområdet
5798002040500
Regional Udvikling
5798002040456   Regional Udvikling – Tilskud
5798002040050 Sundhedsstrategisk Planlægning
5798002040708 Ledelsessekretariatet
5798002040906​ Data og udviklingsstøtte ​
5798002040807 Præhospitalt Center


Fakturaer til sygehuse, psykiatri og sociale institutioner


Afregning af frit sygehusvalg:
EAN-nr.: 5798002040753

Kontaktperson: Elisabeth B. Nielsen, Tlf. 57 87 51 21, mail: ebn@regionsjaelland.dk​

Underbilag fremsendes til:
Region Sjælland, Koncern Økonomi, Att.: Elisabeth B. Nielsen, Alleen 15, 4180 Sorø

Afregning af udvidet frit sygehusvalg:

Er patienten henvist fra et af Region Sjællands sygehuse skal regningen sendes elektronisk til EAN-nr.: 5798001865852. 

Kontaktperson: Charlotte Petersen, Tlf. 57 87 51 20, mail: cpt@regionsjaelland.dk eller Susanne Bæth, Tlf. 57 87 51 20, mail: sbae@regionsjaelland.dk 

Underbilag sendes til:

Region Sjælland, Koncern Økonomi, Att.: Susanne Bæth eller Charlotte Petersen, Alleen 15, 4180 Sorø

Er patienten henvist fra et sygehus i en anden region skal regningen sendes elektronisk til EAN-nr.: 5798001865852 

Kontaktperson: Charlotte Petersen, Tlf. 57 87 51 20, mail: cpt@regionsjaelland.dk.

Underbilag sendes til:

Region Sjælland, Koncern Økonomi, Att.: ​Charlotte Petersen, Alleen 15, 4180 Sorø

Afregning af højt specialiseret sygehusbehandling (tidligere kaldt lands- og landsbehandling):
EAN-nr.: 5798002040029

Kontaktperson: Pia Barming, Tlf. 57 87 51 08, mail: pbam@regionsjaelland.dk​

Underbilag fremsendes til: 

Region Sjælland, Koncern Økonomi, Att.: Pia Barming, Alleen 15, 4180 Sorø

Afregning af psykiatri (offentlige sygehuse):
EAN-nr.: 5798002040753

Kontaktperson: Pia Nielsen, Tlf. 57 87 51 27, mail: pn@regionsjaelland.dk​

Underbilag fremsendes til: 

Region Sjælland, Koncern Økonomi, Att.: Pia Nielsen, Alleen 15, 4180 Sorø

Afregning af voksen-psykiatri (private sygehuse):
EAN-nr.: 5798002040760

Kontaktperson: Pia Nielsen, Tlf. 57 87 51 27, mail: pn@regionsjaelland.dk

Underbilag fremsendes til: 

Region Sjælland, Koncern Økonomi, Att.: Pia Nielsen, Alleen 15, 4180 Sorø

Afregning af børn og unge psykiatri (private sygehuse):
EAN-nr.: 5798002040753

Kontaktperson: Susanne Modin, Tlf. 47 32 78 71, mail: smod@regionsjaelland.dk​

Afregning af høreapparater:

Afregning af tilskud mellem regionen og Private Høreklinikker: EAN-nr.: 5798002040777                              

Afregning mellem regionen og Amgros, Siemens & Apoteker: EAN-nr.: 5798002040760

Kontaktperson: Pia Nielsen, Tlf. 57 87 51 27, mail: pn@regionsjaelland.dk​

Om at sende fakturaer

Fremsendelse af en elektronisk faktura i korrekt OIO-format kan ske via indtastning i virk.dk, direkte fra virksomhedens økonomisystem via VANS leverandør eller via fakturascanningsleverandør.​

Mere viden
Yderligere oplysninger om elektroniske fakturaer kan findes hos

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
19.12.11
Opdateret
16.08.22
Link til denne side:
Andre sider under EAN, CVR, hovedkonto, aktindsigt og sikker mail
 

 Kontakt

 
Koncern Økonomi
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 51 00