Søg
 

Til leverandører vedrørende manglende betalinger for forfaldne fakturaer

Er du leverandør til Region Sjælland og mangler betaling for en forfalden faktura? Se her, hvordan du skal kontakte os.

​Leverandører kan kontakte Region Sjælland vedrørende manglende betalinger for forfaldne fakturaer på følgende måde:

Mail: rs-regnskab@regionsjaelland.dk eller ring på tlf. 47 32 13 00.

Ved henvendelser pr. mail bedes oplysninger om ordrenumre og leverandørens cvr-nummer fremgå.

Er der allerede igangsat en dialog mellem Region Sjælland og leverandøren om sagen, anmodes leverandøren om blot at fortsætte denne dialog.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
14.01.14
Opdateret
17.10.19
Link til denne side:
 

 Kontakt os

 

Ang. Indkøb og indkøbsordrer kontaktes indkøbsafdelingen på mail rsindkoeb@regionsjaelland.dk eller på tlf. 57 87 53 73 i tidsrummet mandag til fredag 9-14, onsdag 9-12.