Søg
 

De rigtige kompetencer nu og i fremtiden

Regionsrådet har i Budget 2017 valgt, at der skal gøres en ekstra indsats for at sikre, at vi også i fremtiden har dygtige medarbejdere og de rigtige kompetencer. Læs mere om denne indsats og hent rapport, pjece og inspirationskatalog.

Region Sjællands medarbejdere er regionens vigtigste aktiv og den afgørende forudsætning for at realisere Regionsrådets politiske visioner og målsætninger. Dygtige medarbejdere er i front i forhold til patienter og borgere og en garanti for, at kvaliteten bliver høj, og oplevelsen af regionens ydelser og service bliver positiv.

Region Sjælland oplever rekrutteringsvanskeligheder på mange forskellige områder. Problemet er stigende og har i dag et omfang, der påvirker driften. Udfordringerne er utrolig komplekse. Det handler ikke bare om, at finde den speciallæge eller dygtige specialkonsulent eller løse et lokalt problem isoleret fra andre områder med lignende problemer.

I en samlet organisation hænger tingene sammen på kryds og tværs. Derfor er løsninger ikke altid enkle. Vi er nødt til at være bevidste om, at arbejdet for at sikre de rigtige kompetencer ikke klares på et øjeblik eller afsluttes en gang for alle. Der er brug for vedholdenhed, tålmodighed og forståelse for den kontekst løsningerne skal virke i. Arbejdet med regionens rekrutteringsudfordringer er en langsigtet proces.

Regionsrådet har i Budget 2017 valgt, at der skal gøres en ekstra indsats for at sikre, at vi også i fremtiden har dygtige medarbejdere og de rigtige kompetencer.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.03.17
Opdateret
24.09.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Tlf. 24 41 11 70